Holosophy skulle jag kalla för en filosofi som berör de mest omfattade och enhetliga synsättet av den mänskliga själen.
Ja, en salig blandning helt enkelt av olika ämnen som jag tycker förenar oss själva med det magiska med universum. En drös med olika ämnen. The Code of The Soul!
Till exempel utforskandet av människans natur, identitet och existentiella villkor från olika spirituella synvinklar, det holografiska universum, psykologiska eller mentala tillstånd där nya teknologiska ,vetenskapliga och nya spirituella förutsättningar spelar en avgörande roll för den mänskliga själen. I form av en drös av olika ämnen. Till exempel en världsbild som omfamnar Oneness/Interconnecttedness av Conciousness tillsammans med den vetenskapliga holografiska principen om Universum. Kan man förena science och spirituality? Jag tycker det!
Det handlar helt enkelt kort och gott om grundläggande existentiella frågeställningar som rör människans ursprung, utveckling och plats på Jorden. Från många olika perspektiv där jag försöker belysa nytt tänkande i form av en drös av olika ämnen - alla typer av ståndpunkter som inkorporerar Holosophy tänkande. Allt emellan himmel och jord. Med mycket betoning av ’the exploration of consciousness’ och dess nya upptäckter, som sagt både vetenskapligt och spirituellt. Sannerligen intressant och kan verkligen öppna dig för det magiska med universum. Att integrera oneness-wholeness med världen tillsammans med den Holografiska principen kan sannerligen producera fram enastående Holosophiska "dygder" i att bli lycklig hemma på Jorden och vara trollbunden av dess värld! I form av en drös av olika ämnen.  Vakna upp till det enastående av världen helt enkelt. I 'the game of life är vi alla spelare och verkligheten är en skiftande scen som reflekterar oss. Lycka är ett val, inget krav. Du är den som bestämmer och är katalysator för din egen lycka. Glädje som strömmar inifrån dig är alltid med dig, oavsett vad som händer externt. Inre lycka är ett val.
Att uppvakna till ditt 'infinite-self' är att 'connecta' till möjligheten av välmående. Att skapa en stabil grundsten för att åtnjuta alla underbara upplevelser av världen i form av en drös av olika ämnen som passar in i den Holosofiska världsbilden.
Lycka utstrålar. Och Holosophy kan bli ett verktyg för att finna din lycka. Pass på!

"We are the expression of a single consciousness and the experience of this reality is the story we are each telling. Oneness (HOLOSOPHY) pervades and underlies everything. The story we are each telling arises from looking in the same mirror — the space-time mirror through which we experience healing in individuation (HOLOSOPHY). This is the gift of the infinite perspective that birthed from within the one undivided consciousness to create the miracle of infinite diverse realities, each holographically (HOLOSOPHY) containing and reflecting the infinite diversity. And that is why you, your life, and this world are so friggin’ amazing! (HOLOSOPHY). There are no limits to what you can be; you are infinite. The only limit to what you can be is your self-belief and your imagination (HOLOSOPHY). Co-creation is about getting together to create a new way of being (HOLOSOPHY) and doing by unleashing the freedom to be who you are and what you love to create in form of creativity. The Creative Spark! (HOLOSOPHY) Are you ready to embrace the human experience as a choice to stimulate you creatively? You are in a creative dream. Your potential is unlimited. You are in an infinite playground. To be whole is to be the whole. We are all One in wholeness (HOLOSOPHY). Becoming incomplete allows for becoming complete. One way to understand the Unity and Wholeness of Reality is through the metaphor of the hologram (HOLOSOPHY). The hologram is an image that is reproduced and viewed from all sides simultaneously as a complete whole!  HOLOSOPHY GATHERING QUOTES (mest Story Waters; GNOSTIC/MYSTIC) 

--

In the contemporary world, where external achievements often overshadow internal peace, the concept of spiritual holistic(HOLOSOPHY) self-love emerges as a beacon of light, guiding individuals towards a more fulfilled and harmonious existence. This concept transcends the mere act of self-care or self-esteem; it delves into the profound realms of recognizing and nurturing the connection between one's spirit, body, mind, and the intricate web of life that surrounds us. Spiritual holistic(HOLOSOPHY) self-love is an approach that advocates for a comprehensive form of self-love, encompassing physical, emotional, mental, and spiritual well-being. At the heart of spiritual holistic(HOLOSOPHY) self-love lies the profound realization of our interconnectedness with all forms of life. Embracing spiritual holistic(HOLOSOPHY) self-love is not merely a trend but a transformative journey towards understanding the essence of our being and our place in the universe.

HOLOSOPHY LIFE STYLE IN THE NOW


Mathias Tegedal

About imageAbout imageAbout image