Före 1600-talet, när folk använde ordet 'heavens', dem refererade till både himlen och boningen av Gud, änglarna och 'the blessed'. Efter 1600-talet himlen har blivit sekulariserad och 'the heavens' är nu ansedd helt enkelt som domänen av astronomi.
Heaven, boningen av änglar, Gud och 'the blessed' anses som ett typ av psykologiskt eller spirituellt stadium som har ingenting med med själva himlen att göra. 'Heaven' är inte lokaliserad 'där ute' - den är lokaliserad i individer i någon slags spirituell sfär helt och hållet avskild från himlen.
Vi har nu en ny av kosmos som en typ av utvecklande organism. Stjärnorna och galaxerna och solsystemet och allt igenom resten av universum har sig själva en intelligens! Men kanske man kan utveckla en slags kombination av den traditionella synen om 'heaven'(änglar/annan intelligens i universum) med själva himlen som vi ser med våra egna ögon.
I de flesta traditionella kulturerna folk uppskatta stjärnorna och dess konstellationer uppe i skyn; The Awareness of Stars!
Men himlen är nu ansedd från vetenskap vy till enbart materia - domänen av astronomi! Men kanske man kan upprätthålla en känsla av liv till 'the heavens' Idén att Jorden/Gaia lever - solen lever och är 'conscious'.
Solsystemet är i sig själv en organism - solen en del av en galax - Vintergatan - vilket inkluderar alla stjärnor vi ser på natthimlen. Galaxen har sitt egna galaktiska center! Ett nucleus!
Om solen har ett typ av 'consciousness' - tänk om hela galaxen med sitt mysteriska center också har 'consciousness'. Nivåer av 'consciousness' bortom något vi inte kan uppleva själva. I antika traditioner har detta varit en generell tro. Hela kosmos tros vara 'animate'. Gud ses i sin boning bortom himlen men också närvarande i himlen som den ses från blotta ögat. Planeterna och stjärnorna för detta folk var hem för intelligenta varelser!
Möjligheterna med en sådan kosmologi i våra dagar kan vara kreativ - en religion av framtiden skulle kunna ha en hel 'pantheon' av gudar och gudinnor - inkluderat den levande och SACRED SUN - månar, planeter, Vintergatan, kvasars, närliggande galaxer - klusters av galaxer! En unifierande 'sprit' som genomsyrar hela kosmos!
Om vi tittar till guidning om vad som händer på Jorden - måste vi igenkända hur vi är 'embedded within heavens'; solsystemet, galaxen och kosmos. Intelligens kors och tvärs 'in the heavens' skulle kunna spela en viktig roll i att guida oss! Månen kanske är vår största möjlighet för att faktiskt ha en konversation med och förnya vår kontakt med det levande och intelligenta universum!
Där ute i universum någonstans - 'entities' existerar som vi faktiskt kontaktar i en 'psychedelic experience'; Angels In The Heavens!?
Psychedelic tripp rapport;

“Subjects in psychedlic sessions see new dimensions in the universe, have strong feelings of being an integral part of creation, and tend to regard ordinary things in everyday life as sacred.”

I was everybody, unity, one life with 6 billion faces. I was swimming in the sea, and the sea was me. Like Google Earth. I had zoomed out...i was absolutely connected to myself, to every living thing, to the universe; TO THE HEAVENS! All matter in our universe is created in star systems, and som the matter in my body, is the products of stars! We are stardust, and we're all one in that sense TO THE HEAVENS!

'At some point, i looked up at the sky and couldn't or close my mouth, I was experiencing pure awe. Every star was as clear as day, and I saw these vivid thread-like lines connecting them all IN THE HEAVENS  - just like it was decorated with geomteric shapes! IN THE HEAVENS!