Carl Jung and Individuation

Carl Jung (1875-1961) var en Schweizisk psykiatriker och ‘psychoanalyst’ som grundade analytisk psykologi. Jungs arbete sträckte sig bara inte i psykologi, utan även anthropologi, arkeologi, litteratur, filosofi, physics och religiösa studier. Till exempel spirituella grenar som Eastern filosofi, alchemy, astrologi, gnosticism men även sociology. Många anser Jung som en mystiker, men själv vill han betraktas som en ‘man of sience’. Han utvecklade många olika koncept i sin analytiska psykologi. Där ibland inräknat;

Archetypical images; universala symboler som kan förmedla ‘oppositioner’ i ‘the psyche’, oftan funnen i religiös konst, mytologi och ‘fairy tales’ runt om i olika kulturer.

Ego; centret i ‘consciousness’, delen av psyket där vår ‘conscious’ känsla av identitet och existens vistas

Collective ‘unconscious’; aspekter av ‘unconcious’ upplevd av alla människor i olika kulturer.

Extraversion och Introversion; personlighetsdrag gällande öppenhet eller reservation i form av psykologiska typer.

Individuation; processen av fullbordandet av varje individ! Och det är i individuation som jag nu ska fördjupa mig i nu; 


Allt handlar om att förvandla ens psyke vars mål är utvecklandet av den individuella personligheten. Individuation har en ‘holistisk’ healande effekt på personen, både mentalt och fysiskt. Folk som har strävats mot individuation brukar vara mer harmonisk, mogna och lugna med förståelse av mänsklig natur och universum. Syftet med individuation processen är helt enkelt att förhöja individens ‘consciousness’. 

Med större ‘consciousness’, individen kan frambringa ‘wholeness’ i deras psyke. Utvecklandet av den psykologiska distinkt från den generella kollektiva psykologin. Individuation, en psykologisk fullständighet som helt enkelt leder till ‘wholeness’. 

En central process för mänskligt utvecklande, där Carl Jung även inkluderar det filosofiska, mystiska och spirituella områden av människan som man kan värna om. Individuation; både en vetenskap och ‘spiritualitet’. Jungianska psykoanalytiker vanligtvis tror att ‘the psyche’ är källan av healing och driften till individuation. 

Den Jungianska processen av individuation involverar att addera ‘unconscious’ pykiska element till ‘consciousness’ för att uppnå ett så kallat ‘trans-conscious’ center till personligheten. Individuation är vår resa till att förstå oss själva. Det involverar helt enkelt till att bli det mest integrerade och holistiska versionen av vårt unika ‘self’ som möjligt.Carl Jung sa; ‘Individuation är ‘the one-ment with oneself’, samtidigt med mänskligheten, då ‘one-self’ är en del av mänskligheten’.Individuation kräver helt enkelt integration av både kollektiva och personliga element! Teorin om individuation är själva kärnan i Jungs psykologi! Det kanske låter lite krångligt dock i hur man startar denna process!?  Det ska sägas att Jung betonade; individuation sker naturligt av sig själv och kräver ingen initiation av individen. På något vis kan det hända av sig själv även om man inte förstår individuation! Pass på! HOLOSOPHY

Carl Jung skrev också om UFO’s som han fördjupade sig i och blev populärt i slutet av hans livstid. Mycket UFO-aktivitet ägde rum på 50-talet. Jung kom till slutsatsen att UFO’s var exempel till fenomen av synkronicitet där externa events speglar interna ‘psychic’ states. Pluraliteten av UFO’n är en projektion till en nummer av psykiska bilder av ‘wholeness’ som uppenbarar sig i himlen därför dem representerar arketyper laddad med energi inte igenkänd som ‘psychic’ faktorer!? Vad menar egentligen Jung? Jodå, det han försöker säga är att UFO’n är verkliga som ‘pychic’ fakta, och ‘psychic’ fakta driver mycket av mänskligt beteende, oavsett vad som pågår i den rationalistiska fysiska världen! Denna UFO-insikt kom Jung till som 82-åring!

Carl Jung lämnade ett betydande avtryck på psykologi! Själv, förutom individuation-processen då, är jag fascinerad av teorin om det ‘collective unconcious’, som formar en skattkammare av kraftfulla, delade bilder och symboler som uttrycker sig i drömmar, konst, fairy tales, myter och religiösa motiv från över allt i världen i alla tider och kulturer. Evolutionen om Carl Jungs ‘science’ berör många idag som är intresserad av det mänskliga psyket. Olikt många moderna psykologer, Jung trodde inte i att begränsa sig själv bara till den vetenskapliga metoden i att förstå det mänskliga psyket!Carl Gustav Jung : The Founder of Analytical Psychology!  HOLOSOFISK INDIVIDUATION