Dr. Quantum och Infinite Space

Fred Alan Wolf är en amerikansk teoretisk fysiker med kvantfysik och relationen mellan fysik och medvetande som specialområde; Dr. Quantum! Wolf’s undersökande ’mind’ grävt för samband och relation emellan mänskligt medvetande; psykologi, physiology, det mystiska och spirituella.   Dr. Quantum brinner för frågan om hur vida vi har en själ. Och om vi har det, vad är det exakt? Från en fysiker som vetenskapligt vet vilket mirakel universum verkligen är, det finns helt enkelt anledningar till att fira själva livet. Dr. Quantum påminner oss att; ’Vi som lever i detta otroliga mirakel vi kallar universum, måste börja inse att vi inte bara är i universum, vi är universum!’


Ju mer du lär dig av ’quantum physics’ desto mer du undrar, vem skapar egentligen vår verklighet? Fear not! Dr. Quantum, superhjälte av spirituell vetenskap är här för att hjälpa dig; 

’Meet The Real Creator: You! ’  Fred Alan Wolf sätter standarden för att framkalla quantum physics ’down to earth’ och in i våra liv.   Dr. Quantum föreslår i sin bok, Star Wave Consciousness Quantum Physics, att det matematiska uttrycket av ’the quantum wave function’ och dess komplexa böjning kan ses som att beskriva interaktionen emellan ’the conscious observer’ och den fysiska världen. I sin bok The Spirituel Universe, Dr. Quantum lägger fram de mest moderna perspektivet av quantum physics till de mest antika frågorna om religion och filosofi; Varför tror vi på själen? Existerar den verkligen? Och om, vad är det? Skiljer sig den från jaget? Är den del av den materiella världen? Överlever själva kroppen efter döden?  Men en sak som är saker, universum inkluderar dig är så mycket större än vad du kan föreställa dig. 

Du är en anmärkningsvärd varelse av den enkla anledningen att efter drygt en miljon år sen av evolution, naturen eller ”Gud”, har valt dig att uppenbara på världsscenen!  Men vad är detta consciousness egentligen som uppenbarat sig? Dr. Quantum ger sin syn på saken; ’Jag har kommit till förståelse över consciousness inte bara genom spirituella upplevelser men också genom quantum physics, därför i quantum physics har vi den underbara fakta om livet som säger; observation av verkligheten är väldigt annorlunda än att bara integrera med varandra för att ’make reality’.  

Med andra ord, det är bara inte en fråga i att ’consciousness’ reser sig från partiklar som smäller in i varandra i hjärnan eller något liknande – som många vetenskapsmän ser på det. Nej då, det är mer hur fysiker föreställer det i quantum physics. Detta visar att vad vi föreställer oss att vara partiklar som krockar med varandra och uppstår till vågor av möjligheter som var, och när dessa partiklar uppenbarar sig.  Dessa ’waves’ blir inte verkliga förrän ett medvetet observerande inträffar. På något vis, när du medvetet observerar en möjlighet, blir den verklig och ’out there’. Och bevisen enligt mig verkar visa slutsatsen att det finns bara en observerare i hela universum. Och vad döden verkar vara är en återkomst till denna observerare – vad du än vill kalla det, Gud eller själen av universum;  Dr. Quantum fortsätter; ’ Jag tror upptäckten av quantum physics verkligen supportrar beviset existensen av icke-materiell, icke-fysiskt universum som har verklighet även om den inte är perceptivt synbar för våra sinnen och vetenskapliga instrument.  

 ’När vi tar upp till exempel out-of-body upplevelser, shamanska resor, trots att detta inte går att replikera vetenskapligt så att säga, visar den ända existensen av icke-materiella dimensioner av verklighet;  ’Consciousness är det kreativa element i universum. Utan det, inget skulle träda fram. Den materiella världen, har utvecklats från det absoluta vacumet av rymden – the home of the Soul.  Dr. Quantum; Det vi kallar Gud fortsätter att skapa , med infinite intelligence, varje miljard av miljard till sekund, nu och för miljarder år som kommer.   Vad som skapats med denna perfekta intelligens reflekterar och modifierar allt hela tiden och vid varje nivå. Detta händer till den minsta av elektroner till den största galaxen, inkluderat alla former av liv! 

Detta låter väldigt grandiöst må jag säga! Svårt att ta in kanske och frågan återstår trots allt; Hur är det att många människor inte direkt upplever närheten av deras ’soul’. Dr. Quantum fortsätter;  ’Svaret kan finnas i själva naturen av själen. Själen är levandes och vibrant dock upplevd subjektivt. Världen vi ser med våra varje-dag-ögon genom filtret av våra sinnen är uppkommen av en mer ’objektiv’ värld. Det verkar att den ’där ute’ objektiva världen och den subjektiva upplevde ’soul-world’ är lite i konflikt med varandra. Så helt enkelt, om vi blir för involverad med det objektiva, externa processer av livet, finns det en tendens att vi förlorar ’touch’ med perceptionen från nivån av själen. Det är när vi går in inombords till en intern tystnad, som i meditation, kan vi börja ’percieva’ något som är djupare och mer meningsfullt än bara den objektiva ’out-there-ness’.  Dr. Quantum; Så det är verkligen viktigt av orsaken som förlorat touch med våra själar spenderar lite ’quit time’, inte för mycket tänkande, inte gå igenom över dags-listan över allt som måste göras - - utan att vara med dig själv som tillåter djupare inre verklighet att bubbla fram i ditt consciousness! Pass på!  

Att kombinera miraklet av universum och miraklet av våra ’själar’ till en harmonisk enhet är sannerligen oslagbart. Värna om det! En slags kosmisk relation! Det existerar en viktig kosmisk relation emellan yttre rymden och consciousness. En väldigt enkel relation – men total. 

Yttre rymden likställer consciousness. Yttre rymden är consciousness unlimited! Det är det evigt stora rummet där consciousness agerar och producerar sakerna den önskar vara conscious av!  Men yttre rymden är inte separat från consciousness! De två integrerar. De är ett. Yttre rymden är inte tom. Den är fylld med skapelser av consciousness. Det vibrerar i energi i olika frekvenser, inte synbara för de vanliga sinnena. När vi ’tunar’ i dessa så kallade vibrerade energier i yttre rymden kommer vi finna nya världar, nya civilisationer lika verkliga som vår egen.   Yttre rymden innehåller ändlöst liv! Således, yttre rymden innehåller allt – allt som limitless consciousness (imagination) har uttänkt igenom ändlöst existens och fortfarande uttänker.  Yttre rymden är fältet av aktivitet där consciousness uttrycker sig själv. Där medvetande manifesterar sig och ger verklighet till sina egna koncept (quantum physics).  Yttre rymden är pulserande, gnistrande levande conciousness utan slut, alltid ny, alltid förändrande. Yttre rymden! Consciousness unlimited!  Från denna kosmiska synvinkel, vissa space-beings har ’space-ships’ och förstår ’space travel’!