Vad är Holosophy?

Holosophy kan sägas handla om ett uppvaknande till en känsla av ‘interconnection’ rotad i den djupa medvetenheten av ‘oneness’ som vi alla tillhör. Universum är sedd som ett evigt nät vars trådar korsar sig, finns det en klar skinande pärla som reflekteras i varje andra pärla. En människa är del av det hela kallad av oss universum. Varje människa är kapabel till att navigera sitt egna ‘quest’ för ‘wholeness’. En känsla av oneness och wholeness går att uppleva och uppnå! En djup känsla av frid och ‘connection’ kan genomsyra ditt ‘conciousness’, the whole of being’. Detta är din birthright i form av Holosophy!’ Oneness och connection!


Även kallad eutierria - ett Holosophy-uttryck; en bra och positiv känsla av harmoni och förbindelse med världen ingjuts i ditt ‘conciousness’. Eutierria! Du blir ett med universum - som i sann Holosophy anda, är vadå? 

Holografiskt! Jodå, egenskaperna av ett Hologram kan användas som metafor till att beskriva vårt universum. I ett hologram, varje bråkdel innehåller helheten. Du är ingen droppe i havet, du är hela havet i en droppe. Hela universum finns i oss alla, och alla är en del av universum. En sann Holosophy-princip! Universum är ett gigantiskt ‘flowing’ hologram. Men faktum kvarstår - och tål att betonas - consciousness spelar en nyckelroll hur vi upplever ‘the Holographic Universe’. Holosophy! 

Den Holgrafiska principen förklarar enheten av mekanismerna av perceptionen, upplevelsen, minne och consciousness! All tycks helt enkelt vara konstigare än någonsin föreställt i Science-Fiction!

Science Fiction ja! I filmen Star Wars, Luke Skywalker äventyr börjar med att en stråle av ljus skjuts ut av roboten Artoo Detoo och projekterar en miniatur tredimensionell bild av Prinsessan Leia. Luke sitter trollbunden medans den spöklikna skulpturen av ljus ber för att någon vid namn Obi Wan Kenobi ska hjälpa henne. Bilden är ett hologram skapats med hjälp av en laser, och den teknologiska magin krävd för sådana bilder är anmärkningsvärd, även i en sci-fi film som Star Wars!

Hör och häpna, vissa vetenskapsmän tror - i sann Holosophy - att hela universum är ett gigantiskt hologram, en storartad detaljerad illusion lika verklig som bilden av Prinsessan Leia som iscensätter Luke på sitt ‘quest’. Som sagt, det finns teorier likt den Holografiska principen, som föreslår att att vår värld och allt i den, från snöflingor, löv, fallna stjärnor och elektroner allt är ‘interconnected’ bortom vårt förstånd i space and time!

Att integrera entierra-oneness-wholeness med världen tillsammans med den Holografiska principen kan sannerligen producera fram enastående Holosophiska dygder i att bli lycklig hemma på Jorden och vara trollbunden av dess värld! Pass på! HOLOSOPHY!