City and Soul

Människan är ett litet universum, samhället där människan vistas i är också ett litet universum.

Inget går upp emot stadens vitala roll i att forma ‘the human spirit’. Städerna representerar och skapar ett klimat av värderingar som definierar hur vi förstår mänsklig existens och samlar oss tillsammans i ‘communities’. Staden är inte bara social och en ekonomisk fråga, utan också en djupgående spirituell angelägenhet i hur ‘the human spirit’ strukturerar miljöerna vi bygger.

Staden är dynamisk och naturen av ‘urban virtue’ är helt enkelt viktig. I sitt mästerverk ‘the Republic’; Plato beskriver den ideala staden och drar paralleller emellan denna staden och ‘the just soul’, med dem tre klasserna av staden speglar de tre delarna av ‘the soul’. För Plato, den ideala staden var en som återspegla kosmos, åt det ena hållet, och individen till det andra. Macrocosmos och microcosmos. Enligt Plato, den ideala staden måste vara en upplyst sådan, en stad baserad på de högsta av universala principer. Staden ska vara en social och politisk organisation som tillåter individer att maximera deras potentialer, tjäna sina kära medborgare, och leva i överensstämmelser med universala lagar och sanningar. Ett slags Utopia! Även kallad ‘the Just City. Det bästa av samhälle där alla lever i enhet och frid.

En annan filosof var Socrates som delade ner den perfekta staden i tre delar, varje del bunden till en specifik ‘virtue’ som han tror hjälper definiera rättvisa. De tre dygderna är visdom, mod och moderation. Visdom kan man säga är den hela kunskapen, som beskriver härskarna av staden. Härskarna borde vara dem som inkorporerar filosofi och härskande tillsammans och härskade tillsammans staden vist.

Mod beskriver beskyddarna, vars jobb är att försvara staden från invasioner och erövra nya land för staden.

Den tredje dygden av den ideala staden var moderation. Vilket är konceptet av självkontroll och veta sin plats. Dessa dygder relaterar till varandra essentiella delar för att skapa harmoni emellan olika typer av människor och hand i hand frambringar rättvisa till den ideala staden.

En av de unika bidragen till den Västerländska civilisationen som city-staten Athen gjorde i den klassiska eran var uppskattningen av sammanhållningen i staden. Gott folk, det finns onekligen stora städer med ‘själa-glans’ runt om i världen just nu. Till exempel ‘the spirit of New York City’. Energin i staden som aldrig sover. Du kan göra allt i New York och bli vad som helst där. Så mycket aktivitet och ‘bright lights’. Times Square! Jodå, det finns en drös av metropoler i världen alla med sin unika ‘själa-glans’! Olika kontraster för vad som är passande för människor i en stad och för en individuell människa. Många olika kulturer!

Men faktum kvarstår; ‘The Soul of a City’ är i dess människor! Människor kan givetvis blomstra i en ‘urban environment’. Idén om ‘Urban Virtues’ är lika aktuellt som på grekernas tid! City and Soul!

Det finns en länk emellan livet av staden och dess själ och emellan en individs psyke och hennes omgivnings psyke. Det gäller att lyfta det interiöra av individen och placera det i omgivningen av ‘the cityscape’. Men dock ska sägas, städer lider också av depression, glädje, firande, sammanbrott, tillväxt, sjukdomar, hunger och fattigdom.  Ur den synvinkeln kanske det är inte fullt realistiskt att skapa den ideala staden. Det till trots, City and Soul vibrerar tillsammans i mångfald och är ‘the fireplace of civilisation’.

Holo City är den största av Holosophy dygder!