Spiritual Abundance

Abundance verkar undgå rika som fattig. För vissa, för lite pengar leder till olycka. För andra, för mycket pengar kan komplicera livet i oönskade vägar. Lyckligtvis, spirituell lycka beror varken på extrem fattigdom eller materiell framgång.Spirituell lycka är kultiverad i ‘platsen’ där varken pengar eller materiella ägodelar har någon dominion. 

Det är från detta ‘ställe’ vi kan upptäcka sanningen om vad det är som menas att leva i ett ‘state of abundance’The Life Abundance handlar om att göra varje moment ‘sacred’. Detta är den riktiga hemligheten av livet - att vara helt och hållet engagerad i vad du gör här och nu!


Ekart Tolle, en spirituell ‘teacher’ har sagt följande om ABUNDANCE.;‘Att erkänna det goda du redan har i ditt liv är grunden för all abundance’‘Du kan inte mottaga vad du inte ger. ‘Outflow’ bestämmer ‘inflow. Vad du än tänker att världen undanhåller från dig, har du redan, men om du inte tillåter det att ‘flowa’ ut, vet du inte ens om du har det. Detta inkluderar abundance’‘Källan av all abundance är inte utanför dig. Det är en del av vad du är’Mins sagt Jewel-seeds av abundance. A state of Mind. 

Att vara i kontakt med sin sanna natur. Abundance är som sagt inte begränsad av materiell förmögenhet. Nej då, abundance refererar till upplevelsen av ‘ease and flow’ i alla aspekter i ens liv. Att vara fast förankrad i en känsla av helhet och fulländning, en tillräcklighet som möjliggör behagligt flow, harmoni och generösitet. Tillit i ‘Self’ och livet kan bli ‘effortless’. ABUNDACE!

Dock ska sägas att man kan skapa en spirituell harmonisk relation till pengar! Faktum är att man kan både vara spirituell och rik! Det behöver inte vara inbördes exklusivt. När vi är i ‘touch’ med ‘the limitless abundance’ som Universum erbjuder innebär det också manifestation av förmögenhet och framgång. Spiritual Money Makers finns det gott om som lever i abundance. Det har i folkmun kallats för ‘Law of Attraction’ och kan erbjuda verktygen nödvändiga till att börja ett abundant, vackert, förmöget liv du önskar!Jodå, spiritualitet och pengar går att mixa. Framför allt om man har attityden och livsfilosofin i form av ABUNDANCE!Ett intressant scenario ska sägas är när man påbörjar sin abundance-karriär med att inte betona vikten av pengar kan skapa ett ‘sacred space’ för att integrera vikten av pengar efter man skapat ett ‘state of mind abundance’. HOLOSOPHY!

En helig process helt enkelt. Pass på! ABUNDANCE!