Gaia : Your Dream Starts Here

Gaia är personifikationen av Jorden i grekisk mytologi. En primordial varelse, en av de första som träde fram från ’the void of Chaos’. Modern av alla gudar, titaner och monster. Gaia är modern av allt liv på Jorden och anses vara ’the Life Force’ av Jorden vars essens håller den levande. Från Gaia skapades bergen, slättland, haven och floderna som gör upp Jorden idag. Hon är helt enkelt modern av all skapelse och allt vackert i världen – själen av jorden – och de himmelska gudarna härstammar från henne. 

Gaia/Jorden är en levande varelse och som sagt en av de första varelserna som existerat. Jodå, så pass den andra varelsen som uppstod under skapelsen av universum! 

Gaia är också fundamentet för den moderna ekologiska rörelsen. Som menar att det naturliga mönstret av Jorden och levande varelser lever tillsammans i mystisk förbindelse. CO-EVOLVING! Jorden som en ’single organism’. 

Gaia-hypotesen! Människor är intimt sammanlänkat både till all materia i kosmos, och till allt annat liv på Jorden. Då människor har utvecklats från Naturen och ultimat är beroende av Naturen för deras överlevnad. Denna ekologiska rörelse, Deep Ecology, verkar för en medvetenhet av ’the oneness’ och förbindelsen av allt liv och dess cyklar av förändring och förvandling. The Deep Ecologists menar att ’All is One and Interconnected’. The Gaia Hypothesis! 


Nu ska jag berätta för er något som den grekiska gudinnan Gaia hade för avsikt för allt liv på Jorden.;

Jorden är en multidimensionell verklighet och varje varelser är i deras egna verklighet. Miraklet av Jorden är att det är ett medium av kommunikation. Jorden är en bro; Jorden är en konceptuell bro. Det är en idé som alla människor kommunicerar i. Och ultimat är Jorden en enda stor varelse.På Jorden är alla människor ’one being’ på Jord-programmet som förvandlar en till många. Jorden är en idé. Människor delar idéer från olika synvinklar med sina distinkta verkligheter. Alla på Jorden är ’one being as a collective’, men samtidigt är alla unika. Spektrumet av varelserna som är i bräschen för detta Jord-program är otroligt – väldigt kraftfullt. Alla människor som förenats och fokuserar på idén kallat Jorden. Alla kommunicerar igenom denna idé av Jorden emellan varandra. Alla med kontraster jämtemot varandra som delar en väldigt unik och intensiv upplevelse. Alla människor har själv valt att komma till Jorden, dock skapad av ’the divine spark’ av gudinnan Gaia till ’something rather than nothing’. Faktum är att det finns många versioner av Jorden i ’the eternal NOW! Här är man evigt fri men Jorden är platsen där du upptäcker den du vill vara! Paradiset är inte ’där ute’, det finns inom ditt val av perception här på Gaia. Du är människa för du vill vara det. Acceptera att du är en ’bringer of light’ på Jorden och förena dig med gudinnan från grekisk mytologi, Gaia!— 

Your Dream Starts Here;

Vi har alla en personlig dröm. Allt som står emellan dig och din dröm är dina rädslor. Möt och förvandla dina rädslor för att bli fri. Att vara dig själv är levandet av din dröm därför du är drömmen av din ’spirit’. Att vara dig själv utan begränsningar är levandet av din dröm. KNOW THYSELF. Detta är livet. Tiden är nu. Your Dream Starts Here. Vad än din dröm är, måste du acceptera det som din dröm. Känn på sätten du motarbetar acceptansen av din dröm. Känn på sätten du dömer din dröm. Acceptera din dröm för att acceptera dig själv. Du är unikt speciell och lev drömmen i ditt hjärta. Forma din dröm här på Gaia som är en explosion av utbyte till idéer för att skapa verkligheter tillsammans!

Ditt val av att leva detta mänskliga liv var skapat med evig visdom och klar intention av MODERN AV JORDEN, GAIA! Ta vara på denna möjlighet och lev din dröm som en gåva från den stora gudinnan av grekisk mytologi Gaia, den första av varelser som uppstått efter skapelsen av universum! Pass på!—

HOLOSOPHY

Återigen ska jag säga att jag inspirerats av artiklar av min kära mystic/gnostic Story Waters.