House Of Wisdom

The House of Wisdom var ett bibliotek och en akademi i medeltidens i Bagdad. En av de största biblioteken i historien och ett av det största centrumet för medeltida visdom och bidrog mycket till den vetenskapliga rörelsen som hade startat i de tidigare århundraden av ‘Islamic Golden Age’ Bagdad var helt enkelt ett stort centrum för spridandet av kunskap i områden som Arts, Science och Philosophy. Många manuskript och böcker av varierande filosofiska och vetenskapliga ämnen blev översatta i ‘The House of Wisdom’. Studenter av olika etniciteter och tro var välkomna. Jodå, här fanns mycket att studera, inklusive språk som Arabic, Farsi, Aramaic, Hebrew, Syria, Greek och Latin.I 

‘The House of Wisdom’ fanns många intressanta figurer, som till exempel Caliph al-Mamun, vars största var att göra detta institut till det största centrumet för kunskap i världen. En som var en stor adept av alla ‘branches’ av kunskap utförd i ‘The House of Wisdom; inklusive astrologi. Vid denna tidpunkten, astrologi hade den största av aktning som en vetenskap i Arabiskt samhälle. Stjärnorna och planeterna uppfattades att påverka händelser på Jorden, och på så vis var astrologi noga studerat. 

En kompis till Caliph al-Mamun, som var viktig i ‘the House of Wisdom’ var Abu Yusuf Ya'qub. En läkare, filosof, matematiker, geometer, logician och astronom, som för övrigt översatt verken av Aristoteles. Jodå, ‘The House of Wisdom’ blev hemmet för antik och modern visdom under ‘the Islamic Golden Age’. Påbörjande som ett projekt för att skydda kunskap, inkluderat filosofi, astronomi, vetenskap, matematik, litteratur och poesi. Allt detta kunskapsintag blev snabbt en symbol av sammanfogningen och expansionen av intellektuella traditioner från olika kulturer och nationer.

Detta ‘House of Wisdom’ växte till att bli det själva epicentrum av ‘the Islamic Golden Age’ från 600-talet till 1200-talet av stor intellektuell uppgång och upptäckt i den Islamska världen, allt iscensatt från Bagdad. Härifrån blev jakten på kunskap en dominant faktor i Islamskt samhälle. Vilket i sin tur resulterade i utvecklandet av den vetenskapliga metoden av observation och exponerande. ‘The House of Wisdom’ blev kronjuvelen av Islamsk civilisation. Kunskap blev högst attraktivt.

‘The Legacy’ av de visa männen av ‘The House of Wisdom’ och av dem som kom efter i ‘The Golden Age of Islam’ - civilisation var minst sagt stort. ‘The House of Wisdom’ blev helt enkelt ett hem för människor från olika delar av den Muslimska världen. Muslimerna under den här eran var högst vetenskapligt och kulturellt överlägsna dem i det Kristna Europa under Medeltiden.

För att summera, insikten över hur Västerländsk kultur har att tacka ‘The Glories of Medieval Arab Civilisation’ är inte så känt i dagens värld. Hur i slutändan Europa ‘drank from the well of Muslim learning’.  Eller som någon sa; Araber räddade den västerländska civilisationen från ignorans av den katolska kyrkan. Bagdad var centralt belägrad emellan Europa och Asien, ett viktigt område för handel och utbyte av idéer. The House of Wisdom’s lära spred sig till sist till Europa helt enkelt.

The Dark Middle Ages, härjade i Europa medans The House of Wisdom i Bagdad blomstrade i ‘The Golden Age' of Islam’.

The Islamic Golden Age från 600-talet till 1200-talet, var en av de bästa perioderna i mänskligt blomstrande i kunskap och utveckling. 

I slutändan blev dock ‘The House of Wisdom’ förstört och ‘The Golden Age of Islam’ upphörde när Bagdad blev plundrat av Hulagu Khan, en Mongol. Böckerna från de olika biblioteken i Bagdad kastades i Tigris River. Det sägs att i flera dagar floden blev svart av bläck från alla böcker. Ett tragiskt slut för en av de mest avancerade, mångskiftande och progressiva städer i den tidsåldern. Bagdad!

The House of Wisdom - en av det största centrumet för lära någonsin. Som verkligen hjälpte att definiera ett kultiverat och upplyst samhälle!

En sann Holosophy-akademi!