Mind Your Reailty : The 5th Dimension

Lite egna noteringar om the 5th dimension;

Världen förekommer sig den samma i ’5d’ reality ska sägas. När man opererar under 5D – awareness, folk har en stark spirituell ’connection’ och förstår att deras ord, tankar, känslor och aktioner påverkar alla i deras verklighet, inkluderat dem själva. För trots allt, vi skapar våra egna verkligheter. Det är fördelaktigt att skifta ditt ’consciousness’ till 5D-awareness. Det är där du kan ha en evig mängd av möjligheter för dig själv. Det är där manifestation händer. Det är där du gör förändringar och tid-reser till ett nytt liv, allt genom en process av ’awareness’. Din energi har skiftat till en väldigt hög vibration-frekvens och blir mer och mer en ’Creator’. Du har fått tillgång till dit ’Divinity’. 

’The Fifth Dimension’ är inte något mystiskt ’där ute’ i rymden. Nej då, det är upplevelsen av ’The Kingdom within’ uttryckt och manifesterat som den yttre verkligheten. Helt enkelt, ’the 5th Dimension handlar allt om att öppna upp dig till allt du någonsin velat – inkluderat en djupare ’connection’ till ’Source’, en djupare förståelse av Self, och förmågan att skapa från detta ställe av vetande. The 5th dimension är ett ’superconscious’ område/state of mind. Alla ‘själar’ har en möjlighet att beträda 5D, om dem bara har tagit in tillräckligt med ’ljus’ för att hålla energi-nivåerna som existerar i en högre vibration. När folk ’fungerar’ i ’the Fifth Dimension, är dem fortfarande i kontakt med daglig verklighet, då som sagt VÄRLDEN FÖREKOMMER SIG SOM DEN SAMMA I 5D-superconciousness’! Istället, träder upplevelsen fram om ’the Oneness of ALL’ här och nu!


Människan har helt enkelt förmågan att existera i ’multi-dimensions’ kors och tvärs samtidigt. Din själ – ditt eviga du- opererar i alla möjliga högre dimensioner, inklusive 5D. Men varje dag-världen kommer som sagt ändå vara den samma oavsett tillgång till ’multi-dimensionality’. Men alla kan bli ’consciously’ medveten om sin ’limitless 5D natur’, en av dina sanna SELFS som erbjuder obegränsade möjligheter för dig som en DIVINE CREATOR! När väl ’consciousness’ upphöjer sig från 4th dimension till the 5th mer uppenbart i din soul-reality, är det där consciousness blir ’allt. Nu, finns det ingen tid!? Allt som händer tar sig form i nuet, hela tiden. Du har just ’steppat’ in i ’the quantum field’. The 5th dimension är helt enkelt ’connectat’ till det kollektiva consciousness av mänskligheten – det är där dimensionen av arketyper och upplevelsen av alla som kommit före och kommit efter. Det är den första dimensionen utanför begränsningen av tiden. Se där ja, det var lite om the 5th dimension det. 

Hoppas det kan ha öppnat upp för dig det olika aspekterna som omfamnar den mänskliga själen i dess Holosophy-tillstånd och dess mysterium.