Origin and Evolution of Consciousness

Ursprunget av allt fysiskt liv på Jorden kan spåras tillbaka till den simplaste av mikrob. Ursprunget av den mikrob kan spåras tillbaka till när ’consciousness’ gick in i upplevelsen av diversitet genom skapandet av tid och rum.

Vetenskap kallar det för Big Bang. Religion kallar det för skapelsen. Story Waters, mystic/gnostic kallar det för ’the simultaneous conception and entering of diversity by eternal-consciousness’.

Allt liv på Jorden, inte bara mänskligheten, har utvecklats genom manifestationen av den enkla intentionen till att leva. 

Det stora ek-trädet väljer till att bli de många ekollon den fröar i sitt liv. Mikroben som födde liv på Jorden är ett ekollon skapad av consciousness, mikroben skapade alla de biologiska former av liv på Jorden i en ’single act’. 

Big Bang var inte ett event i ett fjärran, frånkopplat förflutet. Skapelse händer nu. Vi är alla fortfarande en del av den första mikroben utvecklande. 

Consciousness skapade inte bara den första mikroben – den skapade ’space-time’ för mikroben till att existera inom. Detta var inträdet av fysiskt existens av ’eternal-consciousness’. När vi tänker om den första mikroben, vi projekterar vår upplevelse av ’physicality’ till det. Men till att känna dig själv som all skapelse är önskan att vara fröet/mikrob-som föder den nästa sfären av upplevelse. 

Då consciousness inte är en ’outer thing’ som vi kan distansera oss själva från ’physically’, det huvudsakliga medium av separation emellan ’physicality och consciosness’ är skapad igenom polarisationen av tid. 

Vi existerar helt enkelt inom många polariserade meningar. Inom mänsklig form vi förundras av den komplexa mångfalden av vad vi är som arter och magnituden av liv uttryckt genom Jorden. Våra personligheter är så olika och varierande att – trots att det är miljarder av oss- vi fortfarande känner oss unika i det vi är. Detta är så här på grund av lager på lager – och lager inom lager – av definition har uppbyggts och utvecklats igenom den mänskliga upplevelsen.Allt levande har consciousness. Det finns olika nivåer av consciousness. Och som sagt, mikrober är ’conscious’ på sitt sätt. Vi har levt med mikrober för miljarder av år. Du själv är en ’community’ av miljarder av miljarder av mikrober. Vårt ’consciousness’ består och lagrar alla mikrober och celler i vår del av upplevelse. Det är som vi har miljarder av ögon och öron i vår hud vakandes världen för oss. Desto mer mikrober i oss, desto bättre, därför att varje mikrob bär på en stor del av information om naturen av universum.  Då trots allt ursprunget av allt fysiskt liv på Jorden kan spåras tillbaka till den simplaste av mikrob.

En oväntad ’connection’ emellan Biologi och Consciousness! Att till att gömma den intelligenta designen av varje varelse på Jorden inom en mikrob är ett hisnande exempel av vår beslutsamhet att uppleva ’mortality’ så djupt som vi kunde/kan. LIVET STARTADE MED EN MIKROB!

Allt fysiskt liv är valet av ’eternal-consciousness’ till att uppleva dödlighet, linjär-tid, och fysisk materia. Dessa kvaliteter kombinerar till att skapa upplevelsen av individualitet vi kallar ’SELF’. The-One-Self blev allt biologiskt liv för att utforska mångfald. Varje individ i existens är önskan att vara ett levande förkroppsligande inom denna ’exploration – en space-time navigatör. Och detta tog form igenom den första mikroben

Länge leva mikroben

HOLOSOPHY