Science and Spirituality : Stargazing, Dark Matter, Alchemy and Evolution

Spirituality är en connection med något större än vad vi är, förför vår fantasi, skapande en drivkraft att veta, att omfamna mysteriet som omger oss och mysteriet som vi är.   Science, för mig och andra, startar med en spirituell – till och med kontemplativ ’connection’ med naturen. Ditt egna intellekt fungerar lite som en bro emellan denna ’connection’ och ’pursuit of knowledge. Då det frambringar tillsammans denna spirituella attraktion till det okända och vår resonerande krafter, ’science’ är ett unikt uttryck av vår förundran med verkligheten, av vår vördnad med naturens grandeur. Science och spirituality är gemensamt illuminerande, och gemensamt beroende, har mening och mätning. Dessa två ska inte vara fragmenterad eller segregerat.   

Albert Einstein var en spirituell scientist som sa;’ Everyone who is seriously involved in the pursuit of science becomes convinced that a spirit is manifest in the laws of the universe, one in the face of which we, humans with our modest powers must feel humble’.  Science behöver spirituality, spiritualty behöver science. Utan science, spiritualitet kan enkelt och snabbt förvandlas till blind tro, dogmatism, sectarianism, och fundalism.   Och i sin tur, science utan guidning av spiritualitet kan leda till atombomber, krigsvapen, farlig artificiell intelligens, teknologier som helt enkelt skapar avfall, förorening och förströelse av Naturen. Science utan guidning av spirituality kan helt enkelt skapa problem, utan spirituell visdom ’science’ kan vara farlig. Spiritualitet ger mening, värde och syfte till ’science’. Varför inte kombinera de båda två till en enhet? Stöttepelare till varandra i efterforskningen av livet och universum.  

Eller vill vi leva på ett fragmenterat vis, antingen som materialister förkastandes den subjektiva dimensionen till spirituell visdom av själen så att säga. Eller spirituella sökare som förkastar den objektiva världen av ’scientific discovery’? För mig är saken glasklar! Låt oss förena och omfamna spiritualitet med ett scientific mind!  Och nu ska jag ge mig an ett ämne som jag håller väldigt kär, den stjärnfyllda himlen som vakar över jorden. Det finns knappt inget mer fascinerande för mig än natthimlen fylld med sprakande stjärnor. Ett slags lugn omfamnar själen att vi verkligen är del av något stort. Människor har stirrat upp på natthimlen i millenium. 

Antika civilisationer från Mayans till Babylonier, var ’starstruck’ och förtrollad av kosmos. De antika egypterna till och med använde stjärnorna för att precist alliera de stora pyramidens med Jordens fyra kardinala punkter.  Jodå, natthimlen vävades in tidigt hos människan i form av häftiga mytologiska historier, som dem såg på himlen. Gav spirituell guidning och komfort helt enkelt.   

Men modern vetenskap visar faktiskt att du själv är stardust! Vår ’connection’ till stjärnorna är inte spirituellt exklusivt så klart. Mänskliga kroppar är sammanflätade med kosmos också. Den mesta materian vi är gjord av kommer från döende stjärnor eller exploderade stjärnor. Stjärnorna dog så du kunde vara här i dag. Vi har alltid hört hemma hos stjärnorna. Stjärnorna födde oss! En slags framework för både spiritualitet och vetenskap det här med stjärnorna.  


Stargazing är fri terapi! Och kosmos avslöjar vår sanna natur. Det är bara att titta upp och bli en ’space traveler’ från din egna bakgård. The Spiritual Science Of The Stars! The Soul of the Nightsky. Som adderar ett vetenskapligt perspektiv. En perfekt kombination.   Kan det vara så att i det moderna samhället vi glömt bort detta? Att responsen till stjärna-natthimlen reducerats? Disconnection från kosmos? Svåra frågor. Men faktum kvarstår! Universum ska firas med The Spiritual Science of Stargazing! 


Det nyligen vetenskapliga konceptet av ’dark matter’ föreslår att vi seriöst tar oss en ny funderare av den tidlösa mystiska perceptionen av det fysiska universum. Dark matter är inte en obetydlig ingrediens, men gör upp minst 90 % av massan i universum. Universum tros vara kombinerad av 72-73 % ’gravitaionelly repulsvie dark energy. 20% gravitationally attractive dark matter’, och 4-5 % atomer.  

Dark matter är helt enkelt namnet givet till den mysteriska energi-’vätska’ som orsakade cosmic expansion i det gamla universum. Men i vår vanliga upplevelse av världen ser vi inget om detta direkt. Vad vi observerar istället är en omfattande skara av ’entities’ till planeter, stjärnor, galaxer till plantor, djur, microorganismer och allt annat, inkluderat oss själva.  Analyser användandes Newtons gravitations teori av rörelsen av stjärnor, galaxer och galaktiska ’clusters’, och analyser användandes Einsteins teori av ’the bendingo of light’ runt dessa kollektioner av stjärnor, allt indikerar att mängden av dark matter är minst 10 gånger större än massan av den synliga materian i universum.  En form av dark matter kan till och med existerat före Big Bang. Således, konceptet av dark matter tvingar oss att ompröva den nuvarande hållna tron att ingenting existerade före Big Bang! 


Hör och häpna, universum kanske inte har haft någon början eller slut! Se där ja, utan den  extra massan av dark matter skulle du inte vara här.   Dark matter är vår vän. Dark matter skapade galaxerna och alla de andra stora strukturer som hålls samman av gravitation. Utan dark matter, universum skulle bara vara en smal soppa av ordinärt matter. Det skulle inte vara några galaxer, inga stjärnor, inga element, inga steniga planeter och inget liv. Så helt enkelt, vi äger en stor skuld till dark matter.  Denna ’science’ har upptäckt en anmärkningsvärd enhet och förveckling till den naturliga världen.  Och som jag nämnde innan, spiritualitet i form av mytologiska och mystiska koncept kan faktiskt hjälpa oss att uppleva dessa ’connections.’ Fascinerande! Dark Matter – The Physical Basis for Mysticism.  Våra kroppar är gjord av matter och till sist återvänder till sina bas-element. Våra ’själar’ är den huvudskapliga ’spark’ som gör oss mänskliga omfattad av dark matter och kan helt enkelt inte mätas. Själen är ’gjord’ av dark matter och så att säga återvänder till dark matter. Att själen kondenserar till en sub-atomic form som är uppbyggd av ’denser dark matter’.  Men vem styr detta till synes parallella ’shadow universe’ i form av dark matter egentligen? Kan det vara den hinduiska guden Lord Shiva, guden av Dark Energi!  Dark matter konstant passerar igenom hela tiden! Skulle man kunna aktivera denna dark matter och bli upplyst? Svårt att säga! Men faktum kvarstår, dark matter dominerar universum och kommer alltid göra det! Pass på!   


Den mysteriska science av alkemi tros ha börjat med de antika grekerna och fortsatt igenom till mitten av 1800-talet. Anhängare av denna science trodde att studien av fysiska element som järn och koppar kunde avslöja filosofiska och spirituella sanningar. 

Alchemy hade sitt ursprung i en komplex spirituell världssyn, där allt runt omkring oss innehåller en typ av universal spirit, och metaller trodde inte bara vara levande men också inuti Jorden.  Syftet med spirituell alchemy är att uppnå ett ’ancient state’ som tillåter tillgång till svaren om följande frågor; Var är vi? Var kommer vi ifrån? Vart är vi på väg? Alkemister är på detta vis begrundande reasearchers kunnig i science av personlig transformation och konsten av inre magi. 

Spirituell alchemy är helt enkelt ett ’grand experiment’ du genomför på dig själv, med kritisk introspection och objektiv undersökning. Du kan komma att upptäcka helheten av själen; subjektiv/objektiv, mind/matter, wave/particle. Det yttre är det inre, och det inre är det yttre. På detta vis kan du ’regenerate’ dig själv. Du är kosmos och kosmos är dig själv!  Men fungerar verkligen all denna spirituella alchemy på riktigt? Har den utväxt från en så kallad pseudo-science till en konstig mysticism? Låt oss vända oss till världens mest berömda Alkemist i sin syn på saken, Isaac Newton.  Det finns ett dokument av Isaac Newton där han behandlar ’The Mythical Philosoper Stone’. Dock handlar det inte om någon slags inre själ-transformation för att uppnå evigt liv. Utan helt enkelt ’bara’ en substans kapabel till att förändra järn, kvicksilver eller koppar till guld.  Isaac Newton trodde själv att han hittat ’the blueprint’ för ’the philosopher stone’. Sannerligen en dedikerad alkemist. Newton startade en värdefull och nödvändig fas i utvecklandet av modern kemi. För Newton, alkemi representerade en gåta. Han studerade många tidigare alkemister. Att dechiffiera denna gåta till alkemi kunde kanske tillåta honom att kontrollera naturen. Men frågan återstår. Hur kunde den största fysikern någonsin; ’the chief architect of the modern world’ vara så uppsvept av till oss moderna ögon en konstigt psuedo-science.   Jodå, Isaac Newton såg sig själv som en ’the last of the magicians i hans alkemiska quest. Ett geni som utforskade naturen i sina djupaste nivåer i jakten på empirisk kunskap. I sina händer, alkemi, var ett redskap för att uppnå den materiella nyttan associerad med ’philosopher stone’ och ett instrument för att erhålla vetenskaplig kunskap av den mest sofistikerade sorten. En alkemist som sökte genom experiment och empirism att förändra naturen ’as its very heart’.  Men faktum kvarstår! Alchemy is the Great Work! Är det mer än att bara transformera metal till guld? Kanske!  Medans fysisk alkemi behandlar att förändra och förvandla egenskaperna i den fysiska världen.  Spirituell alchemy är ’connectad’ med att värna ditt spirituella jag från dina rädslor, begränsande tro-system, och brist av själv-acceptans. Alkemi är konsten av förändring, inre frid och förändring! Värna om själen! HOLOSOPHY


Integrera rollen av consciousness och mind till processen/systemet av evolution. Den mest vanliga frågan som uppstår i korsandet av ’sience and spirituality’ handlar om evolution. Till exempel, Charles Darwin, en vetenskapsman som var uppslukad av ett djupt behov i att förstå hur livet funkade. Hans teorier omfamnade den radikala synen att allt liv var sysselsatt i en evolutionär dans av ’oness’, illusterad av mutation och adaption, och att vi skulle kunna börja se den naturliga världen och all mänsklighet som en organism, strävandes för ’wholeness’. Varje människa är en blod-släkting av varje känd levande organism på planeten, innebärandes att allt liv härstammar från en ’common ancester’.   Simpla organismer ledde till uppståndelsen av mer komplexa livsformer i evolutionen. Spirituell evolution är helt enkelt den enkla idén att naturen och människor/mänsklig kultur utvecklas i ett etablerat kosmologiskt mönster. En motsättning av denna syn är att allt liv är en spontan skapelse.  En annan intressant idé är epigens- Att på något vis människans ’kognitiva mind’ och är orsaken till all mänskligt utvecklande. Människan fick helt enkelt en typ av högre intelligens i den spirituella evolutionen! Människor helt sonika bygger på det som redan blivit skapat, men adderar nya element på grund av ’the activity of the spirit’. Människor kapaciteten på grund av det, till att bli ’creative intelligences – creators. Epigens!  Faktum är att konceptet av spirituell evolution har blivit utlärd i Buddhism av William Stargis Bigelow, fysiker och buddhist. Han ville förena biologi med spiritualitet. Han accepterade existensen av både den materiella och spirituella sfären. Men framför allt, denna fysiker, använde han konceptet av ’natural selection’ som en mekanism för evolution; Spirituell evolution involverar en individ att framträda från ’unconditioned consciousness’, och härifrån förflytta sig uppåt i skalan av evolution guidad av ’natural selection’. Och i slutet av denna process återvända till consciousness från där allting uppstår. Inga konstigheter. 

Ingen konflikt emellan spiritualitet och evolutionär teori där inte.  Gott folk! Vi är inte färdiga med evolutionen än! Vi är Cosmosapiens och kommer säkerligen inom en snar framtid bära fram vår evolution ut i rymden och bosätta fjärran världar. Till exempel Mars! Eller stöta på andra varelser med en annan evolutionär historia än vår egen. Men en sak som är säker. Evolutionen är här för att stanna ett bra tag till! För evigt!?  Och med de orden lämnar jag förenandet av emellan science och spirituality! Pass på! 

HOLOSOPHY