Spiritual Ascension

Ascension är en process som tillåter varelser att ha förmågan till att separera deras fysiska kroppar och leva evigt som ’pure energy’ i en överlägsen sfär med större tillgång till kunskap och makt. Det kan vara en mental, spirituell eller evolutionär process – ett direkt resultat av att uppnått en vis nivå av visdom och kunskap som civilisation.Det finns många spirituella sfärer av existens emellan mänsklig existens och ascension. Desto högre nivå av ascension som en varelse existerar i , ju mer makt, kunskap och förståelse av universum besitter.

’The ascended’ sfär av livet verkar ha flera nivåer och rankning. Ascended masters med stora förmågor med visdom av en högre ’Ascension’ och med kunskap och makt med universum. Evig kunskap!Ascended varelser kan föröka sina krafter substantiellt över andra ascended varelser genom att folk i det fysiska planet dyrkar dem.The ascended masters förstår att deras egna realisation av gudomlighet var anledningen för deras fysiska upplevelse. Ascension förstår ’the oneness’. Den förstår att personlig ascension skiner sitt ljus över alla själar. Ascension är inte något som är realiserat genom att följa specifika övningar, discipliner eller ’beliefs’. Det händer inte på grund av du är god, eller att du gör saker på det rätta sättet. Ascension är den fulla insikten att du är ett med ’Gud’, du är älskad fullständigt, du är kärlek, det finns bara kärlek.

Just nu är mänskligheten engagerad i den kollektiva processen av ascension. I ascension finns inga tro-system krävd, det finns ingen religion eller guru, görandes ascension-processen förenlig med någon religion, eller distinkt spirituell väg.

Individuella accended masters kommer fortsätta gå igenom cykler av liv tills ’the mass ascension’ tar vid. Dem har bemästrat deras ’ljusstråle’ och har ’ascendat’ sig själva och jobbar med att frambringa ’the mass ascension’ för att skapa himlen på jorden. En sådan möjlighet för mass ascension sker varje 26, 000 år när Jorden förenar sig med en viss del av vår galax Vintergatan.—Termen spirituell Ascension menar ett magiskt uppvaknande av din själ in till högre nivåer av ’consciousness’. Det är en vibration-frekvens som genererar positiv energi och ljus. Den frambringar dina innersta krafter och visdom. Ascension är en evolutionär process som är multi-dimensionell och förvirrande. Det är en inre ’rebirth’ och expansion av ditt kognitiva, kropp och ’spirit’. Du lär dig att överge gamla tanke-mönster, negativa ’beliefs’, mindset och känslor. Du upplever en ’ny’ varelse gömd och boendes inom dig. Processen av Ascension är som ett ’wakeup call’. Din kropp, mind och ’spirit’ går igenom flera förändringar.


Det är en förökning i din energi och ’awareness’ nivåer till en ny värld av ’supreme existens, perception och skapelse. Ascension är det slutliga steget av din spirituella resa. Det leder till Oneness med krafterna av universum. Du har kastat av dig dina gamla vanor och rör dig emot högre sfärer av ’self-consciousness’.Spirituell ascension är en uppväxt-process som förbinder dig med naturliga energier. Det är en process av ’self-mastery’ som bringar fram stora förändringar på sättet du tänker, känner och agerar.Till exempel ’the dark night of the soul’ är en tidslinje där du känner dig vilse, hopplös, deprimerad och frånskiljd från dig själv. Din existens som spirituell varelse är i ytterst distress. Du har förlorat ditt syfte i livet. Denna ’awareness’ är starten av det spirituella uppvaknandet. Denna energiska ’fält-upplevelse leder till ascension. Ditt sökande för själv-identitet förbereder dig för ditt ’conscious’ upplyftande. Ascension har stor kraft till att frambringa positiva energier av tillväxt och utveckling. Du blir stark och viljestark till att definiera dit ’destiny’ och forma det på sättet du vill. Väldigt livsförändrande helt enkelt!

Men faktum kvarstår som jag tycker är ytterst viktigt;Idén av ascension som manifestationen av separation från levandet av ditt liv fullt i här och nu ska inte förvandlas bort. ’Physicality’ är inte separat från dig som spirituell varelse; physicality är uttrycket av din spirituella varelse inom ditt center till identitet’. Det finns ingen separation in All-That-You-Are. Så länge idén av ascension innehåller energin av ’escape’, kommer det upplevas som en känsla av att vara fångad i din tillvaro på Jorden. Att uppvakna är inte att ’ascend away’ eller ’transcend’. Det du söker i ditt djupaste hjärta är inte bortom detta liv, ascension kommer inte ’befria’ dig. Den befrielsen är i sådana fall här och nu…om du väljer det.’Physicality skapar inte våra problem; det är en kraftfull mekanism som översätter ’consciousness’ till ’time and space’. 


De mesta idéerna av Ascension inom New Age-rörelsen faktiskt är bara ’re-expressions’ av gammal kyrk-energi på sättet det orsakar folk till att söka deras nuvarande verklighet i form att uppnå en framtida verklighet ( söka sig bort från Jorden/ fly från att vara människa till ’spirit’).

Det är inte det spirituell Ascension handlar om! Utan att helt enkelt uppvakna till möjligheten av self-mastery med din ’själ’ här och nu på Jorden genom att öppna dig för multi-dimensionality genom din ascension och harmonisera denna realisation! ASCENSION AND HOLOSOPHY!