Spiritual Sovereignty : I Am Enough

Story Waters, mystiker och modern Gnostic säger detta om ’Sovereignty och ’I Am Enough’ness’

“I am ready to let go of the chase of becoming something else.
 I am ready to just
be myself as I am. 
 There is no failure. There is no lack. There is nothing going wrong.
I release all expectations I put upon myself.
 I am worthy. I am sovereign.
I am enough.
I am excited to be what I already am. I see my beauty.
 I am ready to experience my life through the knowing — I am enough.
 

Story Waters uttrycker detta vidare på hans sida; https://storywaters.squarespace.com/ 

--

Var den du är. Du är tillräcklig. Var den du är och du kommer finna vad du söker. KNOW THYSELF. Våra ’beliefs’ om vad det är att vara spirituell kan vara förvirrande, konfliktartad och dogmatisk. Att vara spirituell menar bara en sak, att vara spirituell är att vara klar om din egna natur. Att känna din natur är att känna den du är. När du är dig själv, är det flow till livet. Vägen till att uppleva obesvärad, uppfyllande, bekräftande upplevelser av livet (som vi alla söker) är inte genom svårigheten och försöket av att vara något som vi inte är – vår frihet ligger i att var det vi REDAN är. Allt du behöver göra att sluta slåss över vem du naturligt är. Stillheten av ’non-action’ är en otrolig lärare. När du beträder stillhet du upplever flow. Vägen till minsta motståndet.

Till att avnjuta resan av ditt liv är att vara på en fortsättningsvis resa av obesvärad förändring och expansion. TO GO WITH THE FLOW är att vara ett frö undrandes vilken blomma den kommer blomma till. Att vara den du är att vara ’the flow’. Det du är tillräckligt.Men detta behöver inte resultera i passivitet. Faktum är att du är ett ’flow’ av consciousness’ som alltid förändras och utvecklas. Du kommer alltid bli mer. Du är konstant i färd med att bli mer då upplevelser omsluter dig i varje ögonblick. Men faktum kvarstår- det du är – just nu – är tillräckligt!Det du är i detta ögonblicK är perfekt, och i nästa ögonblick- när du är mer – kommer det vara perfekt. Allt är en fin dans. Och om du vill att verkligheten ska le åt dig, måste du vara den som ler först (då verkligheten trots allt är en spegel). 

Känn helt och hållet att du är tillräcklig och livet kommer reflektera den känslan. Detta är att känna att du är tillräcklig just nu (inte att du har tillräckligt i framtiden när du har mer pengar). Du kan inte uppskatta det nuvarande ögonblicket och ’feel enough’ om du söker att fly nuet för att uppnå en mer ’abundant’ fantasi om framtiden.Välj att vara närvarande i nuet och älska det du redan har för att beträda flowet av känslan att du HAR TILLRÄCKLIGT! 

Story Waters THE MYSTIC/GNOSTIC fortsätter att beskriva ett tema som jag tycker passar in i detta topic; 

SOVEREIGNTY;Att sluta att ifrågasätta i nuet är att sluta att utforska. Det är ett tecken av att förlora kontakten med vetskapen att du är skaparen av din verklighet. Vi bara upphör till att ifrågasätta begränsningar när vi tror att vi är maktlösa över att bli fria från dem. Att veta att du är skaparen av din upplevelse är att veta att du inte är en slav till något element av din verklighet. Du är den ’SUVURÄNA SKAPAREN’ av dig själv. Dina ’beliefs’ är alla manifesterade i världen framför dig. De kan antingen befria dig eller förslava dig. Om du inte kan tror att du kan vara rik utan ’struggle’, kommer du att strida för att bli rik. Det finns inget externt till dig som kastar denna ’struggle’ på dig. Om du önskar rikedom, och ’struggle’ är det enda medlet du låter dig själv tro där rikedom kan uppstå, då begränsar du dig själv till att bara uppnå ’wealth’ genom ’hardship’. Du lever inom upplevelsen av dina ’beliefs’ du skapar inom kontexten av deras begränsningar.

Din historia är förkroppsligad av dina ’beliefs’. Det är stommen från där du skapar. Även om din historia är redskapet där du begränsar dig själv, finns det inga infödda begränsningar vad din historia kan vara. Till att befria din historia är att befria din förmåga att skapa. Omvärdera din verklighet genom att förändra definitionen där du upplever dig själv. RENAME YOUR STORY. Detta är realisationen av SOVEREIGNTY. Du är mästaren av ingen annans ’being’ förutom din egen.

Till att acceptera verkligheten är att stå i ’the sovereignty’ av ditt ’creatorship’, och igenom det bli linkad till din kraft att skapa upplevelser utan beroendet av någon annan. Du är den eviga potentialen av ’the energy field’; det finns inget annat som krävs för att kunna skapa. YOU ARE FREE! YOU ARE SOVEREIGN! 

--

För att summera det jag vill leda fram till som THE MYSTIC/GNOSTIC Story Waters pratar om;

Sann lycka är ingen blind reaktion – det är en känsla du har för dig själv. Spiritualitet handlar för mig om att vara klar till din egen ’state of feeling’. Alla vill nog vara lyckliga och ingen kan hindra dig från att sjunga och dansa i ditt hjärta. Att känna att du är tillräcklig och är SOVEREIGN i ditt eget innersta är verkligen nyckeln till sann lycka. Varje ögonblick kan vara perfekt – framför allt ännu mer med flow om du uppvaknar till ditt suveräna ’creator-hood’. Allt kan bli vackert med ditt egna unika MAGICAL SELF som du betraktar världen! I sann Holosophy-anda!