The Eleusinian Mysteries : A Psychedelic Trip

Eleusinian Mysteries var den mest berömda av religiösa riter i antika Grekland. Eleusinian Mysteries förorsakade en ‘artificiell crisis’ i deltagare som påverkade en förändring i consciousness - metanoia. Dessa initioner ägde rum för kulten av Demeter och Persephone vid ‘Panhellinic Sanctuary’ i Eleuis. Mysterierna representerade helt enkelt myten av bortförandet av Persephone från hennes mor Demeter av kungen från undervärlden Hades, en cykel av tre faser tog myten upp; descent, search, ascent. Där det viktigaste är ascent av Persephone och återföreningen med hennes mor. Initierare utspelade och bevittna ‘the sacred mythos’ av modern och dottern och var introducerade i en djupare upplevelse i Mysterierna av birth, death och rebirth. Förvandlade av deras upplevelse, initierare mottog ett nytt sätt att se på omvärlden, ett nytt sätt att leva i band med den gudomliga ‘source’ av allt. Glädje i detta livet och hopp för liv bortom döden. Metanoia! 

Jodå, till dessa mysterier, inklusive medborgare från Athen, ägde pilgrim rum årligen till de mysteriska grottorna vid Eleuis. För över 700 år, tusentals pilgrimer flockades dit från hela den kända världen. 


Men vad var egentligen hemligheten bakom denna hysteri kring metanoia-processen i Eleuis? Vad var det som gjorden att den var så effektiv? Hör och häpna gott folk, allt handlade om en dryck kallad Kykeon. En dryck med liknande hallucinogena egenskaper som i LSD. Att dricka detta Kykeon resulterade i otroliga ‘mind-expanding-consciousness’ upplevelser. Inre visioner helt enkelt, uppenbarelser om det otroliga kosmiska mysteriet som vi alla är en del av. Genom att dricka denna dryck kunde resultera i en stor livförändring och uppskattning av universum. Inte så konstigt att ‘the Eleusinian Mysteries’ blev så populärt  att besöka med alla dessa positiva omdömen,  30 mil från centret av Athen vid den Adriatiska kusten. 

Som sagt, The Eleusinian Mysteries löfte var att initierare skulle bli lyckliga, framgångsrika och fri från rädsla nästan helt och hållet! Sannerligen en effektiv metanoia-process (ascent och rebirth) som skapade en ‘expandering’ av consiousness.

Och en ung man till mystiker som levde i Athen när the Eleusinian Mystery blomstrade var ingen annan än Thedion Khilios.  Han hade hört talas om lovorden kring denna ‘kult’ och var högst nyfiken om mytologin till denna ‘kult’, med Persephone och Demeter, som är deltagarna av detta mysterium hänvisning till förvandlingen av consciousness! 

Jodå, Thedion Khilios tog till sist initiativet att ge sig ut på pilgrimsfärd från Athen till Eleus. Väl framma vid grottorna fick han syn på det stora Templet. Inne i Templet fanns ett stort prästerskap, som erbjöd pilgrimmarna den hallucinogena drycken Kykeon. Översteprästen, Hierophantes, och Demeters översteprästinna, Dadouchos. Översteprästen och översteprästinnan var de som guidade initierarna om mytologin kring Eleusinian-Mysteriet i form av Persephone och Demeter i metanoia-processen. Efter det gav prästen och prästinnan den hallucinogena drycken Kykeon till deltagarna. 

Det var dags för den unga mystikern Thedion Khilios att dricka av Kykeon. Direkt hände det grejer i form av ett gudomligt skådespel. Thedion började uppstiga (ascent) rakt upp i himmelen där ingen annan än gudinnan Persephone satt på den glödande solen och började redovisa om mysterierna kring kosmos för en förbryllade mystiker Thedion Khilios! 

‘Välkommen Thedion Khilios. Jag ska nu berätta för dig om sanningen kring källan av all source/gudomlighet. Notera detta och sedan descent (rebirth) till Eleus.

‘Att vara människa är att förvandla ‘self’ genom rädsla. Rädsla är en bur som begränsar oss, men är inget misstag. Alla människor är ‘eternal-consciousness’ i fysisk form och använder rädsla för att fokusera individualitet. Ett liv av konstant bliss är att inte vara människa. Mänskligt liv är menat att vara en mix av både glädje och rädsla. Fysisk individualitet är när ‘immortal consciousness’ stoppar att veta sig själv i ett stadium av evig, icke fysisk conciousness och övertygar sig själv att vara dödlig vars consciousness slocknar när den fysiska kroppen dör. Hjärtat av att vakna till vår bredare natur är realisationen att vara ‘eternal-consciousness’ som skapare av vår upplevelse. 

Du skapar din verklighet. För varje rädsla du möter och överkommer kommer du skörda belöningar.’, 

Persephone fortsätter;‘

Ju mer du älskar ditt liv, snabbare kommer magin uppenbara sig. Medans du lär dig förflytta dig genom livet i förändringarna som rädsla frambringar kommer du sänka ditt motstånd till förändring så livet kan ‘flowa’. Att ha glädje som vän i livet kräver ett glädje-baserat fokus i nuet, lugn klarhet istället för tvekan/rädsla i nuet. Att glädjas av ditt liv är att bli det ‘self’ som inte är begränsad längre av dina rädslor. ‘Physicality’ är det yttre redskapet vi använder oss av för att begränsa oss själva. Rädsla är det inre redskapet vi använder oss av för att fokusera vår känsla av ‘self’. 

DU SKAPAR DIN VERKLIGHET.’


;Detta sa Persephone i sann gudomlig aura till en uppslukad Thedion Khilios. Sannerligen ett livsförändrade möte om mysteriet kring kosmos. Som denna Eleusinian-’kult’ ständigt avslöjar för sina initierare. Vilken uppenbarelse! Väl nere i Templet igen (descent/rebirth) ville Thedion ha mer av den hallucinogena drycken Kykeon av prästen, trots att syftet till detta Eleusinian-mysterium var avklarat i form av metanoian. Det var ju en sån häftig consciousness-upplevelse!Dessa antika Eleusinian Mysteries försäkrar oss om att processen i universum speglar sig i vår Jord och i oss själva. Kunskapen om att vi alla skapar vår verklighet tillsammans, för länge sedan och i dessa moderna tider är utan tvivel upplyftande. Det var bara för den unga mystikern Thedion Khilios att återvända till Athen och leva ett långt liv i glädje tack vare Eleusinian-’Secret-Mysterie’ och uppenbarelsen/visionen från gudinnan Persephone! Pass på!


Psykedeliska hallucinogena intag används relativt flitigt kors och tvärs i världen för positiva ‘consciosness-förbättringar’. Dock inte drickandet av Kykeon ska sägas som de gamla grekerna gjorde, utan intagandet av till exempel LSD, DMT, mescalin och psilocybin kan frambringa ‘altered states of consciousness’. Bland annat möten med diverse gudomliga ‘entities’ är vanligt, kanske dock inte form av Persephone! Eller som någon sa, efter några bloss av DMT genom att röka detta ämne transporterar dig direkt till Narnia!Integrera detta gudomliga skådespel i varje-dags-medvetande i vår moderna tid kan sannerligen väcka fram glädje och djupare känsla av ‘self’. Framför allt glädje i nuet är fullt möjligt och en stor prioritering! Precis som på grekernas tid! Positiv uppgång av hallucinogena psykedeliska intag är på gång. Moderna ‘metanoias’ är realistiskt utan präster! 

DU SKAPAR DIN VERKLIGHET! HOLOSOPHY