The Galactic Federation

En Galaktisk Federation håller på att vänta för människor att nå ett stadium där vi kommer förstå vad rymden och rymdskepp är sägs det. Dessa aliens är helt enkelt nyfikna om mänskligheten och vill första mångfalden av allt liv i ’the fabric of the universe’. Faktum är att redan nu finns underjordiska baser under ytan av Mars där det finns Amerikanska astronauter och alien representanter. Det finns en överenskommelse emellan den amerikanska regeringen och dessa aliens. Aliens som verkligen går i bräschen för detta är inga mindre än de ’Galactic Shamans’. Dessa Shamans tar hand om de så kalla Starseeds. Resande ’själar’ från andra planeter som inkarnera på Jorden för att inspirera och hela människor, och delta i planetens evolution.


Starseeds har uppenbarat sig nu under den här tiden för ’planetary ascension’ för att assistera och ’awaken’ mänskligheten. ’The Ascension’ av planeten Jorden är övergången till högre frekvenser. Vi är i övergång till högre sfärer av ’consciousness’ och enhet som ett kollektiv. Vi ’uppgraderar’ våra kroppar för att inkorporera mer ’ljus’ och ’multi-dimensionality’. THE STARSEEDSCelestiala shamans är i förbindelse med specifika ’star groups’, planetära system eller ET-raser. Dem öppnar och stänger portaler av Jorden i ’the space-time continuum’ medans shamanerna som rör sig igenom ’star gates’ som är ’accessed’ med DNA-vektor-koder eller geometriska time-space koder för dessa dimensioner. Galactic shamans hjälper med att harmonisera galaktiska och kosmiska sanningar till att beträda vårt ’consciousness’. Starseeds är pionjärer som är redo för vår galaktiska och universala historia, och för att utnyttja denna kosmiska ’connection’ och visdom för evolution och tillväxt, både individuellt och på planetära nivåer. Dessa event kommer involvera ’channeling’ av många vackra varelser från ’the Angelic, Ascended Masters och Star Family-sfärer, även andra varelser från olika dimensionella verkligheter. Allt detta kommer äga rum inom Stargate, som är en välvillig, ’conscious’ behållare för uppehållandet av högre dimensionella fält och verkligheter, möjliggörande förbindelsen in i quantum-fältet med lätthet. Starseeds inom ’the Stargate’ är dem som ligger bakom och grundat The Galactic Federation! Så småningom kommer ’the Starseeds’ uppenbara oerhört stora rymdskepp som existera i högre dimensionella verkligheter, the Galactic Command av Starseeds. Dessa Starseeds har assisterat Jorden och värnat om frid i galaxen för millennium. Och till sist nu kommit till punkten för att uppenbara sig för den Amerikanska regeringen genom byggande av den underjordiska basen på Mars i hemlighet. Occupy Mars är på tur för att iscensätta en fantastisk civilisation allt efter som människor vaknar upp från ’the Third Dimension’ och aktiverar sina multi-dimensionella ’själar’, som givetvis Starseeds hjälper till med allt igenom denna evolution av hela mänskligheten. 

Men hör och häpna, Starseeds finns överallt i universum och legat bakom diverse civilisationer som till exempel följande;

Arcturia, ett väldigt gammalt och avancerat stjärn-system, som kom hit ifrån Arcturus, stjärn-konstellationen Bootes, 36,66 Ljus-år från Jorden. Här finns ’själar’ som förkroppsligar visdom, kunskap och lärande. THE GUARDIANS OF THE UNIVERSE. Dem är experter på sacred geometer, avancerad teknologi, vetenskap, matematik och fysik. Läror som dem som verkligen vill dela med sig av i sina filosofiska resonemang.  


Andromeda Galaxen är 2,5 miljoner Ljus-år från Jorden, den närmsta galaxen från Jorden. Även kallad moder-galaxen och vårt Universala center. Andromedans-Star Seeds är utforskare och vandrare; frihets-sökare! Dem älskar att resa till fots, i luften, båt eller cykel. Reas är ett medium för att söka spiritualitet för dem. Dem är behållare av ljus från ’the 12th dimension, Andromeder vibrerar av frihet! Frihet för alla!

Antarians; representerar ’the Stargate’ emellan Andromeda och Milky-way galaxen. The Galactic Federation hjälper dig här för högre dimensionellt resande och expansion, harmonisera ditt högre jag!  

The Pleidians är från planeten vid stjärn-komplexet Pleiadian. Deras mission är att assistera med mänsklig spirituell evolution. Dem hjälper människor att älska öppenhjärtat och genom spirituell ’connection’ och delandet av kunskap för alla!

Venusian Starseed; jodå, denna planet står för liv i vårt eget solsystem i en annan dimension. Venusians lever i den fjärde dimensionen och en väldigt ’angelic vibration’. Kallas även för ’the Hathors, härstammande den antika Egyptiska ko-gudinnan.—

Orion Starseed; the Orion konstellation 1340 Ljus-år från Jorden är hem för många olika typer av varelser. Orions Starseeds har kommit överens om att hjälpa dem på Jorden med deras spirituella evolution. 


Se där ja, det var lite andra Starseeds ifrån olika platser i Universum. Och nu ska alltså Starseeds verkligen slå slag i sak tillsammans med den Amerikanska regeringen att ta det nästa evolutionära steg och utveckla ett multi-dimensionellt nytt samhälle till en början i vårt eget solsystem, först ut Mars igenom The Galactic Federation!