The Universe and YOU

“Envision, create, and believe in your own universe, and the universe will form around you.” - Tony Hsieh

“We are all Masters in our own universe. We are either conscious of this Mastery or not” - Laura Basha

“I believe we are the co-creators of the Universe” - Rubina

“So, each one of us is kind of floating about in the Universe, in our energy bubble, if you will. We are each in our own reality.” - Melody Fletcher

“The location of the planets can tell you so much about the energy surrounding the Universe. For example, a Full Moon is a time of completion and fruition, whereas a New Moon is a sign of new beginnings and potential.” - Tanaaz

“One thing I do know for sure, you are constantly co-creating your reality with The Universe. It's up to you if you want to buy into the limits or not (subconsciously speaking).” - Lacy Phillips

You are the power that creates stars, that builds universes… and if you can create stars … there is nothing that you cannot do. Understand that every single star you can possibly see and imagine does not exist without you. The starts could not shine without you! - Filipe Molerio

Our universe contains one septillion stars (a one followed by 24 zeroes) and a lot of these stars contain many, many more modes of dust that we call planets. - Zat Rana 


Verkligen trollbindande citat som får en att öppna sig för det mystiska och ofattbara stora med universum! Men nu tänkte jag fördjupa mig i en bok av den populära “spiritual gurun’ Deepak Chopra; You Are the Universe : Discovering your Cosmic Self and Why It Matters; 

When you gaze out at the night sky with its awe-inspiring display of stars and galaxies, do you ever ask yourself if it could be possible that you are actually looking into a mirror? What if we inhabit a universe that perfectly fits our needs here on Earth -- a truly human universe? You are the universe. Each of us is a cocreator of reality and we can uncover the hidden dimensions where consciousness is a field of infinite possibilities.’ 

Jag tänkte nu bita av Deepak Chopras bok bit för bit i korta drag av det huvudsakliga temat. I antika Indien, ’the Vedic sages’ uttryckte Aham Brahmasmi, som kan översättas till ’Jag är universum’. Ett ’conscious’ universum som reagerar till hur vi tänker och känner. Den får sin form, färg, ljud och textur från oss. Det mänskliga universum, det riktiga universum, det enda vi har. 

Så frågan återstår; är vi betydelselösa ’prickar’ i ett stort svart ’void’ i yttre rymden, eller är vi skapare av verkligheten levandes i ett ’conscious’ universum som reagerar till vårt ’mind’.Men faktum kvarstår, universum existerar för dig som en individ går det inte att förneka. Hur du som individ förbinder dig till detta är upp till dig. Hur mycket betyder det att ’connecta’ till universum i det dagliga livet? 

Det finns en drös av många nya fräscha idéer som försöker förklara mysteriet om universum och att känna sig delaktig i detta ’cosmic wonder’ som vi befinner oss i. Allt känd som verkligt, från en subatomic partikel till miljarder av galaxer, från big bang till det möjliga slutet av universum, kräver observation och till synes människor för att möjliggöra detta. Den eviga personligheten av människan tar in universum. Sanningen av universum är den mänskliga sanningen. Denna världen är en mänskliga värld. Världarna bortom oss är svåra att förstå. Det är en relativ värld, vars verklighet förhåller sig till medverkande medvetande. 

Vad som hände före big bang är en fråga omöjlig att besvara! Men man måste realisera att inte var början till universum utan till det nuvarande universum. Ett stort mysterium är hur universum skapades från ingenting, hur universum hade storleken av en atom, och som sedan producerade miljarder av galaxer. Vårt universum är inte unikt, utan en av många universum som möjligtvis finns i eviga antal. Det häpnadsväckande är att miljarder år efter big bang uppstår det otroliga att mänskligheten träder fram i ett kosmos perfekt lämpad för liv. 

Universum potentiellt ’extends’ 46 miljarder ljusår bort som ögat/teleskop kan se. Processen att konstruera det mänskliga DNA tog 3,7 miljarder år från de första prototyperna av livet på jorden.   Om det finns evig tid. Då kan eviga universum uppstå, och om du har eviga universum, kan det finnas en ’mirror image of Earth’ där ute någonstans med ’mirror images’ av människor av alla människor som lever idag. Kosmologer accepterar att det synliga universum besitter bara en fraktion av den materia och energi ’unleashed’ av big bang. Denna kraft sägs vara guidad av en medveten och intelligent ’mind’ enligt fysikern Max Planck. This mind is the matrix of all matter. GUD!?Inom en typisk galax som vår Vintergata, en spiral-galax finns det 400 miljarder stjärnor.Det mänsklig ’mind’ matchar det kosmiska ’mind’. På ett mystiskt sätt som vetenskapen inte förklarat, befinner vi oss i ett universum som är ’conscious’. Man kan säga att vi lever stadium av ’consciousness’ som vi kallar universum. 


Universum som människan upplever är levande, kreativ och utvecklandes till magnifika strukturer. Till skillnad från ett ’unconscous’ och dött universum. För människor, att ’participating’ i universum är hur vi existerar.Innan universum kan ha ett ’mind’, måste vi förstå vårt eget ’mind’.Evigheten indikerar att människor är ’children of the cosmos’. Våra liv är bortom begränsningen av tid. THE COSMIC SELF! Verkligheten är all-inklusiv och ett mirakel, människan kan omfamna en evig variation av vad verkligheten kan erbjuda. Varje perception är en akt av deltagande i verkligheten. Yttre livet och inre livet ’move as one’. Om kosmos har ett ’mind’, borde den vara levande.  Du är inte i universum. Universum är i dig. ’Consciousness’ är närvarande i allt. Man kan säga att ditt syfte är att förbinda dig själv med kreativiteten av kosmos. Detta är din ’birth-right’ till utforskning! ’Pure conciousness’ ger liv åt allt, inklusive det mänskliga ’mind’. Cosmic consciousness producerade universum som ett levande själv-organiserande system. ’Master your self, and you master the universe!’ 

Se där ja, det var en kort sammanfattning av Deepak Chopras bok You Are The Universe. Jag kan varmt rekomendera den!

Avslutar med lite häftiga citat igen;

Rise up into the night sky, stay there with all the stars,  that’s where you truly belong, that’s your true home and where you can easily find your true nature. See how everything in the sky is inspiring you, see how every star is pulling you up to meet them, how just by looking at them you get happy, you get alive, you feel amazing and free. They are showing you the pure perfection off your being and that you are your own ‘Star’.All the stars are there for you, the universe is always on your side” - Filipe Molerio

“You are the entire universe.
You are in all, and all is in you.
Sun, moon, and stars revolve within you.” - Swami Muktananda

THE UNIVERSE AND YOU! WE ARE THE UNIVERSE EXPERIENCING ITSELF! HOLOSOPHY!