Twice Born!?

Idag har sambandet emellan spirituell och psykologiskt välmående ofta blivit undanskymd, av dem som tillhör branschen av sekulär medicin och vetenskap. Men William James, 1842-1910, från New York, USA, en av den moderna psykologiskt fäder, protesterade mot denna strikta separationen av religion och psykologi. Han menade att den sunda effekten av religiös tro kan påverka depression på ett positivt sätt. Mycket på grund av deras spirituella aning gav dem något som kan hindra depression - hopp! William James studerade hur spiritualitet kan hjälpa lidande människor. Så kallade ‘sick souls’ där William James menar att religion ofta har givit en väg ut från mental vånda. Sådan budskap yttrade William James för mer än hundra år sedan.

Men faktum är att idag med stora resurser, research och klinisk vetenskap har lagts på att förhålla sig till depression, har varken botat eller lyckats helt och hållet förklara depression. Det drabbar mer än 100 miljoner människor varje år, depression är världens ledande anledning till funktionsnedsättning. År 2000, en miljon människor i världen tog livet av sig, mycket på grund av depression. Lika mycket till antal av död  i krig och mord tillsammans. Unipolär depression är tio gånger mer rådande än hur det var för 50 år sedan.


Den avvikande fördelen med så mycket lidande är att vi vet vad de lidande har gemensamt. Mörkret har blivit kompakt. Förmågan att känna glädje har försvunnit nästan helt. Men enligt William James finns det hopp och ljus i detta omfattande mörker, och det behöver inte vara medicin. De lyckligaste människorna har ofta gått igenom en djup kris till depression orsakad av känslan; ‘the loss of meaning’. Med andra ord, vissa människor har lyckats omvandla depression till en känsla av att förnyelse är möjligt! Twice Born! Känslan över att blivit ‘born again’, är karaktäriserad av religiösa och mystiska upplevelser. Men kan också bli en realitet till upplevelse efter en stark känsla av förnyelse efter en tragisk händelse.

William James menar att några av de lyckligaste människorna faktiskt är Twice Born. Hur är detta möjligt? Jodå, Twice Born attityden till livet leder ofta till en ‘kris’ som tar sig i uttrycket i form av en patologisk depression, ofta ackompanjerad av en känsla och stark önskan av försöka förstå saker och ting. Denna positiva önskan är förenlig med den underliggande negativa känsliga tillståndet, producerande en motsägelse som finner en lösning i en transcendens av det negativa stadiet, till en ny fullständig känsla av ‘the love of life’. Ett meningsfullt universum! Vårt själva risktagande av ‘påstå’ att livet har en ultimat mening kommer producera en säkerhet i våra hjärtan, som ofta är förnekad av det rationella ‘mindset’.Folk har förlorat tron i ett meningsfullt universum och därutav, som resultat, finns det en djup känsla av olust som påverkar det moderna samhället. Vetenskap i viss mån verkar presentera oss en värld av meningslösa aktioner och reaktioner - utan ibland med något större syfte, till exempel teorin av evolutionen kan i viss mån representera naturen som krig där alla kämpar för att överleva. ‘Är livet värt att leva?,’ är en fråga som William James, en stor psykolog och filosof, ställde sig för över 100 år sedan; Tro på att ditt liv är värt att leva och igenom denna tron hjälpa dig skapa detta faktum, kärleken till livet. Det finns, kan man säga, ingen objektiv anledning egentligen till att tro att livet har en mening, men det verkar som de lyckligaste människorna är dem som tror ändå, i förhoppningen om en bättra framtid.

Något som är intressant, är att jämföra kontrasterna emellan ‘Once Born’ och ‘Twice Born’. Once Born är människor som verkar biologiskt mottaglig till lycka, dem har ett barn-likt accepterande till livet som det är,  och vägran till att inte bli större bekymrad av lidandet och det jobbiga i livet. Och i kontrast med dessa finns de så kallade ‘sick souls’, som kan inte hjälpa att se smärtan, the loss of meaning, ondskan lidandet i världen. En slags metafysik depression, en ‘religiös’ melankoli. Och som sagt, dem som varit med om denna typ av ‘själa-rannsakan’ och överlever den, kan komma tillbaka med total förnyad syn på livet, en slags kreativ depression, ‘Twice Born’. ( jag skulle själv kalla mig för en Twice Born och är idag lycklig).Dessa insikter hade alltså psykologen William James för mer än 100 år sedan! Men har det laborerats i sådan banor mer nyligen? Jodå, faktum är att upplevelsen av att dö och bli pånyttfödd är centrala dynamiker av djupt psykologiskt arbete. Där död och ‘rebirth’ är en cykel som repeterar sig själv i olika steg av  ‘initiation’ till universum. Död och ‘rebirth’ upplevelser är väldigt komplexa, och har biologiska, emotionella, intellektuella, filosofiska och spirituella fasader.Experimentella sekvenser av död och ‘rebirth’ öppnar vanligtvis en väg till det mänskliga psyket kallad ‘transpersonal’. Mytologi, lagret av en kulturs hela historia, uppenbarar relevansen och den universala naturen av upplevelsen av död och ‘rebirth’. Ett tema som är i synnerhet kraftigt och återkommer ofta i mytologi är den heroiska resan av mötet med död och efter det, ‘rebirth’.Individer som upplever ‘Twice Born’ leder ofta till till upplevelser av kosmisk enhet och ny relation till universum.

Och till att avsluta, som redan William James hade på känn, att ingjuta ‘a sense of meaning’ i sin personliga existens och psykologi, och av en känsla att det är mening i livet, finns det mening i livet!

Historien är glasklar, utmaningar, depression och tragedier behöver inte vara ett hinder till lycka, utan ett medel för att uppnå en djupare och mer hållbar lycka. Twice Born!—Men vad har Shamaner att säga om depressioner? Jodå, ‘healandet’ av depressioner utan droger/medicin är fullt möjlig genom ‘Shamanic healing techniques’. De flesta förstår inte vad depression faktiskt är och vad som orsakar det. Men faktum kvarstår, den som har depression är fångad i en kvicksand av hopplöshet  som sliter iväg mångt och mycket dess vilja att överleva. Depression är, för att tala i klarspråk, i stor grad en spirituell kris i form av ‘hjärta och själ’. ‘Shamansk Healing’ är baserad på tron att healing har en spirituell dimension. Shamaner utforskar sambandet med ‘soul-loss’ och depression. Ofta är ‘soul-loss’ själv roten av depression. 

Men vad ska man göra mer konkret för att ‘heala sin soul’? Jodå, det finns några nya tillvägagångssätt som många har förhoppningar om. Shamansk energi-medicin, nutrition, biologi och ‘neuroscience’, kombinerad antik visdom med ny modern vetenskap helt enkelt vars mål är att erbjuda en metod för ‘holistisk hälsa’. Både gammalt och nytt i kombination för att bota depression.I vår kultur behandlar vi depression som en mental sjukdom, men är i själva verket i stor grad en spirituell kris. När en person har en ‘spirituell upplevelse, som kan uttrycka sig i att man känner en holistisk känsla i kropp och knopp där jaget upplever sin evighet med omgivningen och därmed öppnar en möjlighet för healing. Låter lite konstigt kanske, men det handlar om harmoni i emellan människan och omgivningen helt enkelt. Man kan kalla detta för ‘spirituell rebirth’. Som ‘själen’ så längtat efter och på så sätt börja om på nytt med nya förhoppningar. Twice Born! Genom att stimulera denna nya flow av energi kan kroppen naturligt heala sig själv. Till exempel att försöka binda samman frånkopplingen av ‘the energy body’ och ‘physical body’, En förbindelse, om harmoniserat, kan hjälpa med svåra depressioner. Allt detta låter säkerligen konstigt och svårt att förstå. Det handlar trots allt om den mystiska anslutningen av den fysiska och spirituella världen. Shamaner har i urminnes tid rest i denna världen genom att försätta sig i ett trans-liknande tillstånd och på så sätt samla information från ‘spirits’ för att hjälpa någon i ‘healing-processen’. Det är den traditionella metoden. Shamanism är trots allt kallad för världens äldsta religion. Men är nu också, som jag nämnt innan, är på väg att integreras med modern vetenskap.  Vi moderna människor lever trots allt inte i Amazonas djungel, så vi måste tolka shamanism på värt sätt med ny teknologi. Dock ska nämnas att det är vanligt med moderna människor som åker till djungeln för att uppleva lite mystisk shamanism. Ny teknologi ja, det finns en utveckling för något som kallas för Psychological Shamanism, en slags ‘mystical’ utövning som inkluderar vetenskaplig kunskap, framför allt hur det relaterar till hjärnan. En slags mindfulness. Psykologisk Shamanism fokuserar på hur du kan ‘alter the mind’ så du kan få tillgång till den ‘mystiska sfären’, detta kan ske i vissa steg;1, Negativ-Consciousness2, Positiv-Consciosness3, Spiritual-Consciosness.

1, Börja med att skapa negativa och kritiska omdömen om dig själv; Ingen gillar mig och jag är ett misslyckande. 

2, Ta ett par djupa andetag och släpp dessa tankar. Nu istället, försök skapa positiva upplyftande tankar. Jag är tillräcklig , kapabel, värdig, förtjänande. ‘Andas’ in varje tanke långsamt, låt det sjunka in i ditt medvetande. Tänk på kärlek till dig själv och omgivningen. Affirmera dessa punkter.

3, Ta alla dessa bekräftande känslor/tankar och addera ‘spirituell awarness’. Tänk på hopp och förundran. Tänk på något du upplevt eller föreställ dig en fin upplevelse som du håller kär, en slags spirituell ‘connection’ där universum stöttar och firar dig! Tänk kanske på naturen, musik, meditation, eller vara med någon du tycker om. ‘Andas’ in de djupaste spirituella upplevelser du kan föreställa dig.

Efter dessa olika ‘statements’ fram och tillbaka. Ställ lite frågor till dig själv. Hur känns din kropp nu? Din mage? Axlar? Andning? Känslor? Kreativ? Stress? Vad noterade du mest under denna övning? Förändrat medvetande med andra nya tankar? Vad kändes mest familjärt? Vad gillade du mest? Efter att laborerat fram och tillbaka i dessa banor kan det säkerligen resultera i positiva förändringar. Till och med kanske ‘Psykologisk Shamanism’ kan göra så att du blir Twice Born! Pass på! Twice Born!

Till sist, vad har psykedeliska ‘trippar’ att säga om depression? Jodå, det finns till exempel Ayahuasca. En ‘enthogenic’ drog till shamansk bryggd från Syd-Amerika. Ayahuasca har kapaciteten att generera en mystisk upplevelse, en psykologisk sensation av att få kontakt med ‘the divene’. Denna drog, som har druckits i Syd-Amerika i religiösa ritualer i århundraden kan hjälpa mot depression. Ayahuasca är en kombination av växter, som tillsammans ger en kraftfull psykedelisk effekt. Två växter närmare bestämt, Banisteriopsis caapi och Psychbotrin viridis ( som innehåller DMT ) . Människor som konsumerat ayahuasca rapporterar i stor grad av spirituella uppenbarelser gällande deras plats och syften på jorden, universums sanna natur, samt djupa insikter i hur du kan leva ett mer positivt och meningsfullt liv. Många beskriver detta som en slags pånyttfödelse. En upplevelse, ska dock sägas, som kan vara väldigt svår, rent av obehaglig. Kräkningar, diarré och illamående är vanligt. Emotionella och psykologisk ångest helt enkelt. Ayahuasca kan vara både påfrestande och euforiskt, det handlar mycket trots allt om att hjälpa till och bearbeta trauman, DEPRESSIONER, och beroenden till exempel. Att öka ens förmåga till mindfulness och främja neurogenes ( tillväxt av nya hjärnceller ).Färska studier visar att ayahuasca kan verka mot svåra depressioner. Ett växande bevis att psykedeliska  droger som just ayahuasca, men även LSD och magiska svampar kan hjälpa människor med svåra depressioner. Denna spirituella kunskap är nu i full färd att översättas till ‘the language of science’, då vetenskapsmän i Brasilien, USA, Kanada och andra ställen, påbörjat rigorösa medicinska utvärderingar av dessa substanser. Den helande kraften av psykedeliska upplevelser helt enkelt. Så pass, att intagandet av dessa Entogener kan resultera till ett Twice Born scenario. Pass på! Det är trots allt det jag försöker förmedla. Denna så kallade Twice Born-filosofin. Att lycka är fullt möjligt oavsett hur dystert och mörkt det kan vara. Att försöka vända på allt det där jobbiga och våga känna meningsfullhet och förnyelse. Det kan hända helt naturlig av sig själv i livets kretslopp, eller kanske genom en mystisk upplevelse som ger dig en känsla av tillhörighet och plats i universum. Det kan vara vilket som, men en sak är säker, lycka och mening skapar du på ditt eget särskilda sätt, och jag hoppas att Twice Born-filosofin kanske är något som klingar och väcker något inom dig som kanske kan förvandlas till något positivt och meningsfullt. Hur som helst, jag skulle kalla mig själv för Twice Born! Pass på!