Your Spirit

Att vara dig själv är levandet av din dröm för att du är drömmen av din spirit. Att känna din ’spirit’ är att känna dig själv. Du är inte här för att ’vakna upp till din spirit’ ; du är här för att leva din spirits dröm. Din spirit är det icke-fysiska nivån av consciosness där ifrån du valde att beträda den mänskliga upplevelsen. Din ’spirit’ är i ett stadium av reservationslös frihet som tillåter dig att skapa från den obegränsade möjligheten av vad som helst den kan föreställa sig. 

Trots religiösa läror, syftet med det mänskliga livet är inte att uppvakna till vår ’spirit’ och ’ascend’ till det icke-fysiska stadiet. 

Nej då, istället är din ’spirit’ är en kreativ kraft inom ’consciousness’ som existerar ’eternally’ av ’infinite potential’. Vår ’spirit’ är högst förälskad med vibrationen av fysiska livet och är förväntansfull och ivrig till att möta utmaningar i att vara människa. Ditt ’mortal self’ är din ’spirit’ tittandes på sig själv inom en spegel som fokuserar och reflekterar dess ’infinite nature’ som en högst fokuserad individ.

Realisera detta i att du både är din ’spirit’ och är inte din ’spirit’. Samtidigt begränsad och obegränsad – singulär och evig. Det finns inget du inte kan bli och ingen kvalitet du inte kan förkroppsliga. Dit val i detta är obegränsad. Din potential är ’infinite’. 

Lära sig att ’connecta’ och kommunicera med din ’spirit’ fundamentalt förändrar din upplevelse av verkligheten därför det är att kliva ut från masken av ’mortality’ och öppnad dig själv till en helt ny nivå av upplevelse inom mänsklig form. Lära sig att ’connecta’ med din ’spirit’ handlar inte om att ’connecta’ med ett annan plats; det handlar istället om att ’connecta’ med ’the wider reality of YOU’. Till exempel handlar det inte om att få syn på massa ljus från himlen uppenbarande sig, nejdå, i uppvaknandet, försöker du inte upptäcka din ’spirit’ som en separat sak. Du söker istället att ’connecta’ med ditt bredare jag av perception så du kan utforska vad det är att vara som ’eternal-consciousness’ i en temporär ’mortal form’.  

Vad detta allt pekar emot är idén – för dem som fokuserar på att uppvakna – vi är inte här för att bli varken ’purely human’ eller ’purely spirit’. Istället finns möjligheten att integrera ’spirit’ till att fritt harmonisera aspekter av vårt enhetliga jag. Sann Holosophy!

Din ’spirit’ upplever inte rädsla eller separation, utan direkt i förbindelse med allt som existerar. Sprit upplever sig själv som ett unifierande ’state of consciousness’ – källan av all skapelse. Men när människor dock är förkroppsligade är vi för det mesta omedvetna av vår ’spirit’, trots att det är ursprunget och fundamentet av vår upplevelse. 

Men faktum kvarstår, att se dig själv som valet av din ’infinite spirit’ till att existera som en fokuserad individ går att uppvakna till och realisera detta i sann Holosophy-anda för att frambringa 'wholeness' och healing! Spirit är passionerad av det mänskliga livet och det går att integrera detta till att leva med ny energi och passion. Pass på! HOLOSOPHY!

Detta blogg-inlägg har inspirerats mycket av mystikern/gnostikern Story Waters.