12 Aug
12Aug

Ditt 'consciousness' är ett 'vessel of reality' och är kapabel till att uppleva ett 'infinite' nummer av former/verkligheter. Denna 'infinite potential' förmågan är en del av vad vi alla är.

BEING INFINITE är att förstå dig själv som den som väljer vad du vill uppleva i en 'infinite' meny av möjligheter. Vad som helst du kan IMAGINE. Being Infinite är att vara skaparen av verkligheten du fokuserar på inom INFINITE POSSIBILITY. The Infinite Matrix innehåller INFINITE unika reflektioner av The-One-Self. Ett gigantiskt multi-dimensionell web; Infinite Matrix - som innehåller varje möjliga versioner av alla möjliga upplevelser. Being Infinite är att navigera detta eviga landskap av potentiell upplevelse av SELF!Being Infinite är att vara inom ett Infinite Matrix av potential till din egen evolution! Drömmande vad som helst du önskar dig som verklighet du vill uppleva - att vara medveten om The Infinite Matrix of Probabilities. Alla har jämlik tillgång till denna oändliga potential! Vi är alla Infinte Beings i form av eternal-consciousness (Gud). 

Being Infinte är att öppna sig själv till att både uppfatta och mottaga det som man tycker är mest spännande till sig från The Infinte Potential som omfamnar dig! Att öppna dig själv till 'the limitless potential' till ditt kreativa SELF! Vi väljer från ett 'ocean of potentials'; Just Be Infinite!

--


Virtual Reality är förmågan att effektivt sudda ut linjen emellan verklighet och illusion; 'pushing the limits of our imagination and granting us access to any experience possible.'

Dessa upplevelser - när väl 'the mind' är övertygad att det är verkligt - kommer snart vara tillgängligt med Virtual Reality genom att klicka på en knapp! Virtual Reality Potential Is Literally Infinite! Du kan föreställa dig en värld där VR (Virtual Reality) helt och hållet kan skapa 'anything you can imagine!' Möjligheterna är enorma!;'Imagine enjoying a courtside seat at a game, studying in a classrom of students and teachers all overt the world or consulting with a doctor face-to-face - just by putting on VR googles in your home'- Mark Zuckerberg

'There are millions of things that make up our reality as we know it. Imagine a world where you can go anywhere - explore and be anyone. We have reached the doorstep of this new technology - walking through will undoubtedly change the wolrf we live in. Virtual Reality lets our imagination go to new heights - becasue anything is possible! - VR Community

Men det behöver inte leda till Virtual escapism! Being Infinte handlar inte heller om escapism! När ditt 'mortal self' dör - och återvänder till 'the knowing of its infinite nature' - det som kommer vara häftigast är inte att återvända till det du har 'eternally known and been' - utan insikten om att ditt liv du just precis har levt var ett mirakel! Du har varit exakt var du velat att vara. Livet och döden är inte annorlunda. Det fysiska planet och det spirituella planet är inte annorlunda!Denna världen är 'eternal-consciousness' uttryckt genom vår 'space-time- perception! 'Physicality' skapar inte vara problem; det är istället en kraftfull 'lens' som 'translates consciousness' in i time-space! Vi, som 'eternal consciousness', använder denna lens/spegel till att utforska vad det är att BARA VARA; Being Infinite!

--

"VR is a way to escape the real world into something more fantastic. It has the potential to be the most social technology of all time" - Palmer Luckey

"The dream of life is really an illusion, and everybody lives in the reality he or she creates - a virutal reality that is only true for the one who creates it!" -  Miguel Angel Ruiz 

"If you have perfect virtual reality eventually, where you're be able to simulate everything that a human can experience or imagine experiencing, it's hard to imagine where you go from there." - Palmer Luckey"Virtual reality is like dreaming with your eyes open" - BRENNAN SPIEGEL 

"One of the most intriguing concepts of virtual reality is the ability to achieve a realistic simulation of worlds which are entirely the product of the imagination" - DANIELA BERTOL

Kommentarer
* E-mailadressen publiceras inte på hemsidan.