20 Jul
20Jul

Ordet 'thug' spårar sitt ursprung till 'the Hindu word thug'; menandes 'swindler' eller 'deciver'. Ordet gjorde inträde till det engelska språket på 1800-talet under det 'British Imperial Rule' av Indien, ordet betyder ursprungligen från sanskrit 'den som döljer'.

The Thuggee Cult kan spåras tillbaka till Indien vid 1000-talet och 1100-talet; en professionell organisation av kriminella och ASSASSINS! ' born assassins ' som dyrkade KALI; Hindu Goddess av död och destruktion. De spred sin närvaro över hela Indien - i synnerhet Central-Indien. Dem talade till och med ett hemligt språk; Secret Society!

The British, ledd av Major William Sleeman försökte att utrota gruppen i det tidiga 1800-talet tvingandes The Thuggee's till att gå i underjorden. Dyrkandet av gudinnan Kali blev förbjudet, hennes tempel förstördes och tillfångatagna 'Thuggee' präster blev avrättade! Likväl, The Thuggee's Secret Society överlevde i mindre enheter. Inte lika närvarande som i början av 1800-talet med andra ord då dessa ASSASSINS mördade runt 50, 000 människor. Under årtiondena, dessa Thuggee's mördade omkring hela en miljon människor! De trodde helt enkelt att Hindu Goddess styrde deras 'fate' i denna världen och att Allah (en tredjedel av The Thuggee's var Muslimer) skulle förlåta dem i nästa liv!

"Oh, the Thuggee's. Marvelous brutes. Went abort strangling travelers. The British army did away with them nicely" - Phillip James Blumburth

"Kali is a goddess dark of mind, body and soul, a mysterious goddess of death and destruction" ; detta var The Thuggee's motto - främjandes till de vildsinta aspekterna av Kali och hennes krävande av död, destruktion och mänskligt 'sacrifice'; de trodde helt enkelt att dem gjorde KALIS SACRED WORK!?

Men som sagt ; the British till sist utrotade 'the Thuggee's' i mitten av 1800-talet och denna Secret Society ASSASSINS upphörde att existera förutom i 'myth' och 'folklore'.

--

Men drygt 220 år senare - 2020 - realiserade en Hinduisk mystic vid namn Dhani Devadhikar som spårat sitt ursprung till 'the Thuggee's; men som realiserat en helt annan bild av Kali; 

Dhani Devadhikar

Det är delvis korrekt att säga att Kali är gudinnan av döden - men hon frambringar döden av egot som den illusion till självcentrerade vyn av verkligheten den är. Det handlar om att istället att överkomma 'the-i-am-body' idén genom att förstärka 'the awareness'; att kroppen är en temporär kondition. Kali beviljar frigörelse genom att ta bort illusionen av egot; att istället bli THE ETERNAL I AM!

Hör och häpna; Kali är godhjärtad då hon ger frigörelse (moksha) till hennes 'barn': destroyer of unreality! När egot kommer i kontakt med Kali bävar den av rädsla därför att egot ser sitt eventuella slut. En person som är fäst till sitt ego kommer inte bli mottaglig till Mother Kali och hon kommer istället uppenbara sig i en skräckinjagande form. En mogen 'själ' som sysselsätter sig med 'spiritual practice' till att realisera illusionen av egot ser Kali ut istället som en väldigt snäll och kärleksfull; helt enkelt översvämmande med ofattbar kärlek till hennes 'barn'. Kalis svarta hud representerar 'the womb of the quantum unmanifest from which all of creation arises and into which all of creation will eventutally dissolve"

Oj vad The Thuggee's ASSASSINS missförstod Kali! 

Och det är Dhani Devadhikar - den moderna mystic med rötter från The Thuggee's stora mission i livet att verkligen förmedla visionen från The Hindu Goddess Kali och med det fräscha nya insikter om 'consciousness'. The Spiritual Heritage of India har mycket att säga om 'consciousness'.


--

Dock ska sägas; Kali har förskräckande drag; svart till huden, naken och har långt tovigt hår. Hon har vidöppen mun, rullande tunga; blod på läpparna och långs skarpa huggtänder; hon bär en gördel av avslitna armar och ett halsband av avhuggna huvuden, hon har döda barnkroppar som örhängen och ormar som armringar.

Inte konstigt att den tidiga bilden av henne var en mörk sådan (se The Thuggee's Assassins som tillbad henne med människo-offer de själva mördat). The Thuggee's förknippade Kali med bara mörker, död och förstörelse - den svarta ytan framkallar en rädsla för döden hos människor som är oförberedda. 

Men för Dhani Devadhikar - den unga mystikern med anknytning till The Tugghess - symboliserar Kali frid förnyelse, rengöring och moderskap! Hon står för den kosmiska harmonin återställd!

--

Dhani tänkte på detta när han vandrade vid 'Hindu Thugs of Talghut' vid Krishna River - där The River Thugs för länge sedan plundra folk inkluderat Hindu-pilgrimmar!

Plötsligt, vid denna flod, uppenbarade sig Kali i sin ståtlighet med ett stort svärd i handen inför Dhani - svärdet symboliserar högre kunskap . svärdet ska 'hugga av huvudet' - det mänskliga egot måste splittras för att göra sorti från 'the cycles of life and rebirth'.

När Kali väl gjorde 'intrång' i Dhanis ego tog det inte lång tid för honom att uppnå MOKSHA - som står för frigörelsen från 'the cycles of birth and death' och slutligen förening med BRAHMAN. Med MOKSHA - the liberated soul uppnår 'oneness' med Brahman! The Highest Universal Principle - The Ultimate Reality In The Universe! Kali gav mystikern Dhani Devadhikar moksha genom att 'speaking her spirit' telepatiskt som ett strålande ljus istället för hennes skräckinjagande form- det som sades var MIND BLOWING gällandes den högsta av Universal principer!

--


Vem är du? Från det bredaste av perspektiv - 'du är alla ting. Denna realisation att du är 'connected' till alla ting - inordnar inte värdet av varje av 'the infinite' uppleversena av 'connection' som kan infinnas unikt av varje individ. Medans du 'steppar in' i realisationen att du skapar din verklighet frågan lyder; Vem är jag? Till frågan; Vem vill jag bli?

Sök att upptäcka dig själv genom skapandet av dig själv i Jord-livet. Sök att helt och hållet vara dig själv - både invärtes och utvärtes. Du kommer finna att du gör det största av upptäckter om dig själv och naturen av verkligheten genom att kreativt vara dig själv - istället än att bara tänka om; Vem är jag?

Your 'consciousness' is a vessel of REALITY!

Ditt 'consciousness' är en 'behållare' av verkligheten och du är kapabel av att uppleva en 'infinite number' av former/verklighet. Denna INFINITE POTENTIAL är en del av vad vi alla är. Det är det som förbinder oss alla - equality! Alla har infinite potential! Att bara vara! Du är det som implementerar 'the one infinite capability'; känn dig själv att vara den som väljer verkligheten du upplever; du är skaparen av din verklighet in INFINITE SCOPES.

Detta på grund av att du är kapabel av att välja till att uppleva vad som helst du kan föreställa dig!

Vi är alla 'eternal-consciousness' och det är naturen av det 'consciousness' till att skapa verkligheter för sig själv att uppleva! Vi är alla valet av 'eternal consciousness' till att uppleva sig själv i mänsklig form - YOU ARE THE CREATOR OF THE REALITY YOU ARE EXPERIENCING! Genom ditt val av fokus inom INFINITE POSSIBILITIES!--

Kali - the Hindu Goddess - överförde denna MOKSHA till spirituella insikt smidigt och magiskt till den häpnadsväckande unga indiska mystiker Dhani Devadhikar när han vandrade i det pittoreska indiska landskapet vid Krishna River - där en gång hans till rötter Secret Society The Thuggee's ASSASSINS härjade och mördade!

Men Kali hade en viktigt sista ståndpunkt genom att förmedla MOKSHA/ONENESS med Brahman!;

'Det finns inget separat spirituellt plan; the spiritual plane is here and now- Det är inom oss. Att uppvakna till MOKSHA - är inte att 'ascend away' eller att 'transcend'. Livet och döden är inte annorlunda. Det fysiska planet och det spirituella är inte olika!

Det jag försöker säga är att fysisk verklighet inte är 'cage'. Ditt ego som jag löst upp lite grann kära mystik Dhana är inte en 'cage. Döden är ingen flykt, 'ascension' är ingen flykt. Det finns inget att fly ifrån! Here is spiritual! Här och nu! Här är 'physicality' . här på Jorden är där allt händer!

Omfamna detta kära mystiker Dhana och var lycklig på Jorden!


--

Kali och Dhanis möte var över för den här gången - Kali har aldrig ska sägas velat förstöra egot eller 'the mind'

Medans Kali utvecklats över årtionden ( se The Thuggee's perspektiv vs Dhanis) har hon blivit en symbol för både spirituell och psykologisk mognad! Arketypen av 'the Great Mother'. Kali är 'thouch LOVE' och representerar upplysning - till sanningen att vara det du ustrålar unikt! Kali 'is the bright fire of truth! Denna Hindu Goddess står för 'natural forces'. Som antingen bygger upp eller förstör - även i destruktion - likväl påminner hon om att gott kan komma från mindre bra situationer.

Om du finner att dina hopp och drömmar blivit krossade - Kali kan ändra cykeln och producera liv 'out of nothingness'. Där det är sorg, dansar hon för att frambringa glädje. Där det är rädsla - dansar hon i mod!

KALI- A Multidimensionel Holosophy Being! Som förmedlar visdom till alla som lyssnar! PASS PÅ!


Kali's nakedness shows that she has cast away illusion; in her, the entire truth about life and death is revealed. Even her color is esoteric; Kali's dark colors stand for the ultimate void state, where as differences dissolve into the absolute beyond all form. Her sword is the force that slices delusion, ignorance, false hope, and lies. Her position on top of Shiva reveals that she is the dynamic force in the universe, the power that churns the stillness of the void, so worlds can be created inside that transcendent nothingness.” -  Sally Kempton - Awakening to Kali 

“Whether Kali seems terrifying, fascinating, or loving depends on our state of consciousness and our level of both emotional and spiritual development. But she always invites us to a radical form ego-transcendence.” - Sally Kempton - Awakening to Kali