18 Mar
18Mar

Detta blogginlägg har inspirerats av Michio Kaku's bok The Future of Humanity.

--

Hur kommer mänsklig civilisation vara 50 000 år in i framtiden? Vad är vårt ultimata ’destiny’? Kanske vårt öde är att till slut skapa en civilisation som omger hela Vintergatan-galaxen. Kanske vårt ’destiny’ verkligen är ibland stjärnorna. 

Vi kanske är nära att finna ’the Holy Grail’ av planetär astronomi, en tvilling av Jorden i yttre rymden. Faktum är att vi stort sett kan beräkna hur många Jord-stora planeter det är i galaxen. Då den har omkring hundra miljarder stjärnor, kanske det finns tjugo miljarder Jord-stora planeter i omloppsbana runt en sol-liks stjärna bara i vår galax! Och sedan det finns hundra miljarder galaxer som vi kan se med våra instrument, kan vi beräkna hur många Jord-stora planeter i det synbara universum: 2 miljarder biljoner! 

Realisera att galaxen kanske myllrar av beboeliga planeter, kommer vi aldrig se på natthimmelen på samma vis igen. När väl astronomer har identifierat dessa Jord-stora planeter, nästa mål kommer bli att analysera deras atmosfär för syre och vatten. Tecken för liv helt enkelt! Lyssna för radio-vågor, vilket skulle signalera existensen av en intelligent civilisation. En sådan upptäckt skulle vara en av de stora ’turnings points’ i mänsklig historia! Det skulle inte bara omdefiniera vår relation med resten av universum, det skulle också förändra vårt ’destiny’.

Medans vi tittar in i framtiden, kan vi se konturerna om hur vetenskapen kommer förvandla ’space exploration’. På grund av revolutionära framsteg av många olika moderna teknologier, kan vi nu spekulera om hur vår civilisation kanske end flyttar till yttre rymden, terraformerande planeter och resa ibland stjärnorna. 

I framtiden kanske man skulle kunna anse våra ättlingar till att vara som de Grekiska gudarna. Som Mercury, förmågan att sväva i rymden och besöka närliggande planeter. Som Venus, skulle dem ha perfekta ’immortal’ kroppar. Som Apollo, skulle dem ha obegränsad tillgång till solens energi. Som Zeus, skulle dem ha förmågan att utge mentala kommandon och han sina önskningar sanna. Och dem skulle även förmågan att trolla fram mytiska djur som Pegasus användandes genetisk ’engineering’. Med andra ord, vårt ’destiny’ är att bli de gudar som vi en gång fruktade och dyrka. Vetenskap kommer ge oss medlen som vi kommer forma universum i vår ’image’.

Det finns också möjligheten att vi kommer i kontakt med utomjordiskt liv. Till exempel kan vi stöta på en civilisation som är en miljon år mer avancerad än våran, som har förmågan att ströva omkring runt galaxen och förändra ’the fabric of space and time’. 

Snart kommer säkerligen vetenskapsmän bli konfronterade med bevis att en avancerad civilisation faktiskt kan existera i yttre rymden. 

Slutligen kan så småningom allt sluta med att Jorden dör, ja att hela universum dör i form av den så kallade Big Freeze. Men vid den tidpunkten, vår teknologi är så pass tillräckligt avancerad så vi kan lämna vårt forna universum och bege oss ut genom ’hyperspace’ till ett nytt yngre universum. 

Jodå, det finns en teori om att vårt universum kan vara en bubbla flytandes i ett ’multiverse’ av andra bubbel-universum. Kanske ibland de andra universum i ’the multiverse’, kanske det finns ett nytt hem för oss. 

Men faktum kvarstår, mänskligheten är på väg att ge sig ut på sitt största äventyr!

Elon Musk är en entreprenör med ’a cosmic mission: att bygga raketer som en dag kommer ta oss till Mars. Tidigt, Musk gjorde slutsatsen att risken med den mänskliga utrotningen kan bara bli undvikt genom att sträcka sig för stjärnorna. Hans stora mål är att livet ’multiplanetary’. 

Hans ultimata ändamål är att etablera inte bara en ’outpost’ men en hel stad på Mars. Han föreställer sig att en flotta av tusen modifierade Falcon-raketer, varje raket bärandes 100 kolonister, för att skapa ’the first settlement on the Red Planet’. 

Jodå, människor kommer säkerligen utforska och bygga städer på Mars, kommer det bli sedd som en ’of the great times of humanity’, en tid då folk sätter fot på en annan värld och har friheten att skapa deras egna värld. Frågan är bara när!

Terraformeringen av Mars är ett primärt mål för ’the twenty-second century’. Men vetenskapsmän tittar bortom Mars också. De mest spännande förhoppningarna kanske är månarna av gas-giganterna, inkluderat Europa, en måna av Jupiter, och Titan, en måne av Saturnus. Månarna av gas-giganter ansågs vara ofruktbar land av sten som var densamma, men anses vara nu unika -wonderlands’, med sina hav, kanjoner och atmosfäriskt ljus. Dessa månar är nu ansedda som framtida hemvister för mänskligt liv.

I de yttre räckhållen av vårt sol-system ligger en annan sfär, världen av kometer – kanske trillioner av dem. Dessa kometer kan kanske bli vårt ’stepping stones to other stars’. På dessa kometer kan det bli möjligt att etablera en serie av tank-stationer , ’outposts’, skiftnings-ställen på en ’grand interstellar highway. Vid det laget har vi nog våra egna ’space-ships’.

AI (Artificiell Intellegence) kommer bli gjutet ute i rymden och vara av stor nytta. AI-maskiner kommer en dag uppnå mänsklig intelligens. AI kommer inte bara göra så att städer kan byggas i yttre rymden, det kommer också berika samhället genom att göra saker mer effektivt, bättre och billigare, medans att skapa en helt och hållet ny jobb genererad av ’the robotics industry’. Self-aware machines!

Starship – kapabla av att sända besättning kors och tvärs i galaxen snabbare än ljuset, farandes genom space-time och hyperspace kommer bli av stor fördel. När vi väl har starships. Vad kommer vi finna i ’deep space’? Kommer det uppenbara sig ny världar som välkomnar mänskligt liv? Exo-planeter kanske? Processen av att bygga ett ’starship’, överleva resan bland stjärnorna, och bosätta sig på avlägsna planeter kanske kräver flera livstider. För att överleva resan kanske vi behöver bygga ’multigenerational ships’.

Ett problem återstår. Distansen emellan stjärnor är så stort att det kommer ta flera livstider för att nå bara den närmsta stjärnorna i vårt galaktiska grannskap. Så ’multigenerational’ resande, livs-förlängning och sökandet efter ’immortality’ kommer säkerligen spela en betydande roll i utforskande av universum. 

Men om vi inte stöter på avancerade civilisationer i yttre rymden, hur kan vi själva bli en i framtiden? Kommer vi vara kapabla till att utforska stjärnorna och till slut galaxen?

 Är det ’ultimate fate’ av mänsklig civilisation till att splittras till mindre ’entities’, med bara en liten kunskap av varandra? Frågan återstår; kommer vi omfamna stjärnorna men förlora vår mänsklighet i processen?

Faktum kvarstår; Jorden är döende. Om typ fem miljarder år kommer solen gjort sitt med sin ’hydrogen’ bränsle och expandera till en röd ’giant star’. Till sist kommer sätta himlen till eld. Haven kommer koka och bergen smälta. Solen kommer till sist bli en vit dvärg-stjärna och dö som en mörk dvärgs-stjärna, en bit ’nuclerar waste’ driftande i galaxen. 

Vår Vintergata i sin tur kommer kollidera med Andromeda, den närmsta spiral-galaxen. De svarta hålen i centret av de båda galaxerna kommer vara i omloppsbana med varandra, sammanfogande i ett ännu större svart hål, och en ny galax kommer uppstå från kollisionen! 

Nu kommer vi till slutsatsen; ultimat handlar mänsklighetens framtid att utveckla sig till en gud som kan skapa helt och hållet nya universum och börja om igen! Alla är gud och det är fullt möjligt!

Alla är Gud är den ultimata Holosophy-insikten! 

En persons riktiga identitet är Gud och vi är alla Gud, vi är ’God asleep’. God is the whole of our conscousness. Gud är i alla och överallt.

På detta vis är vi ett med varandra och Gud. Därmed kommer vi överleva universums och Jordens slut om och om igen! För evigt!

Mänsklighetens framtid är spännande och låt den helt enkelt uppenbaras av sig själv i lugnt takt så kommer allting lösa sig! Vårt 'destiny' kommer alltid vara bland stjärnorna! HOLOSOPHY!


Kommentarer
* E-mailadressen publiceras inte på hemsidan.