28 Jul
28Jul

Magi i antika Egypten var inte någon slags illusion; nej då - det var tämjandet av krafterna av naturliga lagar - uppfattad som 'supernatural entities' - för att uppnå ett visst mål. För Egypterna - en värld utan magi var obegriplig. Det var genom MAGIC som världen skapades - magi upprätthåller det dagliga livet, magi healar när någon var sjuk, ger när någon inte har någonting, och försäkrade om evigt liv efter döden.

Magi var närvarande i sin uppfattning; födelse, liv, döden och efter-livet och var representerad av en gud; Heka. Heka var guden av magi. En 'magician-priest' åkalla Heka 'in the practice of Heka'! Guden var känd så pass tidigt som Pre-Dynastic perioden (6000-3150 fr.Kr).

Heka ansågs vara den underliggande kraften av den synliga och osynliga världen. Heka var kraften som framkalla balans och harmoni."To me belonged the universe before you gods came inte being. You have came afterwards becaouse i am Heka"

Efter skapelsen - Heka upprätthöll världen som kraften som gav gudarna dess förmågor (se Osiris och Isis). Precis som magi var involverat i ens födelse och liv - var där också närvarande i ens bortgång till den nästa världen. Mummifiering var tillämpad för att bevara kroppen så den kunde bli igenkänd av själen i efter-livet. The Egyptian Book Of The Dead exemplifierar tron i magins betydelse i efter-livet. Texten hjälper själen att navigera i efter-livet för att nå paradiset av 'The Field of Reeds" - ett evigt paradis som perfekt reflekterar ens liv på jorden men utan besvikelse, sjukdom eller rädsla av döden.

Egypterna modell av världen som dem förstod den innehöll MAGIC som ett essentiellt element och detta var helt och hållet förnuftigt enlig dem.

I den antika världen - the magicians of Egypt - ansågs vara dem bästa. 

Allt liv hade sitt ursprung från gudarna och dessa gudar var inte avlägsna varelser - utan vänner och grannar som befolkade templet i staden, träden vid bäcken, floden som ger liv, fälten man plogade. Magi definiera kulturen av de antika Egypten!

HEKA - THE GOD OF MAGIC - den viktigaste guden i Egyptisk mytologi!

--

Hör och häpna - ett dolt kapitel av The Egyptian Book Of The Dead tillskriven Heka har utgrävts och blivit funnen i en av pyramiderna! Texten är skriven i form av MAGIC SEEDS!;

Realisera, medans du börjar se igenom illusionen av linjär tid kommer du uppleva mer av All That You Are i 'the conscious NOW'. Med det menas helt enkelt att när du närmar dig All That You Are - ju mer kommer du starta att uppleva ett stadium av tidlöshet och icke-definition. Du kommer att se att du skapar din verklighet - att du 'connectar' in i dig 'the God spark'. Detta kommer uppenbara sig som öppnandet av dina 'inner senses' - 'psychic förmågor'. Vet att dina 'inner-senses' kommer växa och att du kommer ge dig in på din egna personliga MAGICAL resa; en resa som kommer leda dig till ditt MAGICAL 'self'. Tillåtandes av magi är tillåtandet av upplevelser bortom ditt förstånd in i din 'being'. Know your self som magiskt och du kommer veta MAGI in i din verklighet.

Till att tillåta ditt 'magical self' är att tillåta aspekter av ditt 'beingness' som du 'glömt' bort från din barndom. Ditt 'magical self' kan inte bli mött bara genom analysen av ditt 'mind'. Detta är på grund av att vårt 'mind' har blivit uppbyggd av 'the consensus view' av vad världen är. Ditt 'magical self' ska sägas är inte begränsad till vetandet av denna världen - ditt MAGICAL self är av alla världar!

' HEKA GOD OF MAGIC - Egyptian Book of The Dead - New Chapter

 Egyptian The Book Of The Dead Esoteric Magical Knowledge  Seeds;

“All things are possible. Who you are is limited by who you think you are.” 

 “Man, know yourself and you shalt know the Gods” 

“There is no happiness for the soul in the external worlds since these are perishable, true happiness lies in that which is eternal, within us.” 

“The Universe is Mental, held in the mind of The ALL. The ALL is SPIRIT”

“By living a life based on wisdom and truth, one can discover the divinity of the soul, its union to the universe, the supreme peace and contentment which comes from satisfying the inner drive for self discovery.”

--

“As is modern magical practice, the Egyptian priests believed in the inherent power of words and images, which when utilised correctly possessed their own creative force.” - Storm ConstantineAncient Egyptians believed that upon death they would be asked two questions and their answers would determine whether they could continue their journey in the afterlife. The first question was “Did you bring joy?” the second was “Did you find joy?” - Leo Buscaglia 

Kommentarer
* E-mailadressen publiceras inte på hemsidan.