05 Aug
05Aug

Hur är det mänskliga 'imagination' relaterad till den kreativa principen av naturen? Det ska Slow School försöka svara på!

Big Bang teorin är som den antika mytologiska idén av kosmos börjandes genom kläckningen av det kosmiska ägget!

Evolutionär kreativitet är dock kreativitet som fortsätter att hända. Det fortsätter då världen fortsätter. Det är inte något som bara hände en gång i en akt av skapelse i början av universum!

Kan det finnas en typ av 'imagination' arbetandes i naturen liknande vår egen 'imagination'? Kan vår egen 'imagination' bara vara en 'conscious' aspekt av en 'imagination' som arbetar genom den hela naturliga världen? Kan en sådan 'imagination' vara basis av evolutionär kreativitet i all natur - precis som det är i den mänskliga sfären?

Divine Imagination! The Cosmic Mind innehåller alla möjliga former och arketyper som är 'way out there' i framtiden - men på något vis samspelar med vad som händer just nu. The Evolutionary Imagination arbetar som en typ av 'spark' emellan 'the divine mind': Cosmic Attractor; som presenterar situationer öppen till kreativitet! Nya former som framträder från 'the womb of chaos'.The Human Imagination uppenbart arbetar genom diverse medel; språk, konversationer, fantasies, noveller, visioner, inspirationer men också 'pyschedelics'.

I vilken mening är denna 'imagination' som vi vet till vår egna upplevelse relaterad till 'the imaginative creative principle of nature'? Är det någon typ av Gaian-dreaming: Till exempel; är Jorden/Gaia vaken på den sidan som är i solljuset. Medans Jorden roterar - är sidan som är i mörkret drömmande? På natten - är växter, djur och hela ekosystem i en slags 'dream state'? Vilken form skulle en Gaian-dröm ta? Eller vilken form skulle en Gaian 'psychedelic' upplevelse ta?

The Divine Imagination är källan av all kreativitet i våra drömmar, 'psychedelic' upplevelser, i djungeln, i strömmarna i havet, i organisationer av mikrobiellt liv!

Var som helst där är en stor-skalig intervention är bara 'the laws of physics' som äger rum - den kreativa principen blomstrar! Vi är som ett organ av Gaia som binder och utlöser energi! Varje en av oss är en cell i kommunikation med 'the Divine Imagination'

Men hur är 'the Gaian imagination' egentligen relaterad till 'the imagination' av sol-systemet, och solsystemet till galaxen, och galaxen till hela kosmos, och kosmos relaterad till 'the imagination of the cosmic attractor; THE OMEGA POINT! Sannerligen en process som förbinder 'the void of space'.;

Yttre rymden likställer consciousness. Yttre rymden är consciousness unlimited! Det är det evigt stora rummet där consciousness agerar och producerar sakerna den önskar vara conscious av!  Men yttre rymden är inte separat från consciousness! De två integrerar. De är ett. Yttre rymden är inte tom. Den är fylld med skapelser av consciousness. Det vibrerar i energi i olika frekvenser, inte synbara för de vanliga sinnena. När vi ’tunar’ i dessa så kallade vibrerade energier i yttre rymden kommer vi finna nya världar, nya civilisationer lika verkliga som vår egen.    

Yttre rymden innehåller ändlöst liv! Således, yttre rymden innehåller allt – allt som limitless consciousness (divine imagination) har uttänkt igenom ändlöst existens och fortfarande uttänker.  Yttre rymden är fältet av aktivitet där consciousness uttrycker sig själv. Där medvetande manifesterar sig och ger verklighet till sina egna koncept (quantum physics).  Yttre rymden är pulserande, gnistrande levande conciousness utan slut, alltid ny, alltid förändrande. Yttre rymden! Consciousness unlimited!  DIVINE SLOW SCHOOL IMAGINATIONEn faktor som förändrat insikten till dessa frågor är upptäckten av 'dark matter ' - det faktum att drygt 90 procent av materian i universum är helt och hållet okänd för oss. Denna upptäckt effektivt berättar för oss att kosmos har ett typ av 'unconcious' - en mörk sfär som förbinder formationerna och formerna av galaxerna, deras interaktioner och allt som händer inom dem. Dark matter; DIVINE IMAGINATION!

There’s a cosmic imagination, the imagination of the anima mundi, the soul of the universe. Within this are the imaginations of galaxies, solar systems, planets, ecosystems, societies, individual organisms, organs, tissues, and so on.” - Rupert Sheldrake

"It is the imagination that argues for the Divine Spark within human beings. It is literally a decent of the World's Soul into all of us" - Terence McKennaAll skapelse börjar i kaos, fortskrider i kaos och slutar i kaos. Det finns en 'connection' emellan kreativitet och 'imagination'; men även i kaos och kreativitet länkad till DIVINE IMAGINATION! Skapandet av kreativitet! En sann Holosophy princip!

"The imagination is chaos. New forms are fetched out of it. The creative act is to let down the net of human imagination into the ocean of chaos on which we are suspended and then to attempt to bring out of it ideas.” - Rupert Sheldrake

"I can’t imagine a domain of human endeavor that isn’t impacted by the imagination. I mean, teasing the imagination apart from the talking monkey is not an easy thing to do. Imagining ourselves without imagination is itself a paradox. And yet, you know—what is it? And why is it?". History is the tracks in the snow left by creativities wandering in the divine imagination.” - Terence McKenna
Kommentarer
* E-mailadressen publiceras inte på hemsidan.