12 May
12May

"Know thyself, and thou shall know the universe and God" - Temple of Apollo at Delphi

Vi är alla 'The-One-Self'; know thyself är att ultimat resan till att veta dig själv som 'The-One-Self', vilket är att veta dig själv som 'all selves'.

Att komma till fullt 'know thyself' - vilket är mött genom att älska din mänskliga reflektion - är vägen till allt du söker. Du är här för att vara. Du är här för att vara dig själv. Att själv-reflektera; att titta på oss själva och förstå vår sanna natur. Och genom att göra det, leva vår sanna natur. Holosophy/Slow School spirituality är processen av att upptäcka 'our true self'. Att upptäcka tillgången till dina kreativa och intuitiva förmågor. Tillgången till ditt rika inre i form av kunskap och visdom. 

“To know thyself is the beginning of wisdom.” – Socrates 

"The most difficult thing in life is to know thyself." - Thales 

"There is only one corner of the universe you can be certain of improving, and that's your thyself." - Aldous Huxley

"The unexamined life is not worth living." - Socrates 

"When you know thyself you are empowered, when you accept thyself you are invincible." - Tina Lifford 

Holsophy/Slow School kan hjälpa dig på denna personliga resa av 'spiritual progression'. Genom att din personliga natur och yttre liv är i harmoni. Att helt enkelt värna om relationen med 'the Reality beyond yourself'.

"Knowing others is intelligence; know thyself is true wisdom! - Tao Te Ching

För att summera; 'know thyself' är att veta och förkroppsliga 'the fearlessnes of your own wider state of consciousness' genom att tillåta dig själv att bli 'fluid' och 'everchanging'. Detta är där 'the infinite potential' av vad vi kan vara är mött. Detta är vår frihet. The-One-Self som alla är 'connectad' till och som Slow School kan hjälpa dig för att öppna upp till! 

Att helt enkelt 'know thyself' genom att 'playing with your level of consciousness'. Genom att vända vår blick inombords på detta vis; "self-knowledge offers infinite possibilities for exploration in our eternal quest for discovery". När du 'know thyself' kommer du förövrigt aldrig bli ensam därför att du kommer ha dig själv att leka och vara med. 

Från lek till allvar. Den enda 'riktiga' döden är att aldrig veta vem du verkligen är, aldrig att förstå ditt sanna 'thyself'. När du har en 'higher sense of thyself', detta kan aldrig dö och öppnar upp dig för The Infinite Matrix innehållande 'infinte' unika reflektioner av The-One-THYSelf . Pass på!

HOLOSOPHY!Kommentarer
* E-mailadressen publiceras inte på hemsidan.