13 Aug
13Aug

"We look for the secret - the Philosopher's Stone, the Elixir of the Wise, Supreme Enligthenment, 'God' or whatever..and all the time it is carying us about..It is the human nervous system itself" - Robert Anton Wilson - Author of Quantum Psychology

Vi kan bara göra 'ljud' om 'deep reality' - vi kan inte göra helt och hållet pålitliga 'testable statements' om det - på grund av det som ligger utanför existentiell upplevelse ligger utanför kompetensen av mänskligt 'judgement'. Ingen vetenskaplig 'board', ingen 'judge', ingen 'jury' och ingen kyrka kan bevisa något om 'deep reality'. Vi kan inte demonstrera att 'deep reality' inkluderar en Gud eller många Gudar eller ingen Gud.

Våran oförmåga till att hitta en 'deep reality' registrerar ett demonstrativt fakta om den vetenskapliga metoden och mänsklig 'neurology'; en metafysisk åsikt om något vi inte kan testa vetenskaplig eller uppleva existentiellt. Fysiker kommer överens om att vi inte kan finna 'absolute truth' i quantum-sfären! Vi lever med 'quantum uncertainty' hela våra liv, men vanligtvis lyckas vi ignorera detta; olika 'reality-tunnels'. En ny awareness av våra 'selves' som the co-authors av våra universums är på gång.


Till common sense; de flesta filosofer säger att vi lever inuti ett objektivt universum - ett externt universum som vi målar upp 'inside our minds'.

Quantum Psychology försöker visa att 'the Uncertainty' och 'Indeterminacy',  av quantum physics har sitt ursprung i våra 'minds' och nervsystem; och att annan kunskap har samma ursprung. Quantum physics beskriver människors försök till att känna och att prata om världen av upplevelse. Quantum Psychology!  

The quest för Certainty i en värld av Uncertainty skapar lite konstiga paralleller emellan livet av en individ och det av en civilisation!

"It used to be thought that physics describes the universe. Now we know that physics only describes what we can say about the universe" - Nils Bohr


Våra kartor och modeller av universum i form av 'reality-tunnels' är alla unika 'deep realities'! When someone take LSD the whole universe is transformed.

Quantum Psychology säger att vi aktivt skapar våra intryck och organiserar detta i samklang med den externa världen. The observer som skapar vårt universum verkar vara 'unaware' av sin egen kreativitet.

The Quantum Theory av 'observer-created' universums har stora implikationer! Vårt universum existerar inte ensamt. Andra universums existerar också i samma super-space som innehåller Einsteins 'four-dimensionell' universum. Ingen har dock kunnat kalkylera om hur många parallella universum som existerar! Vi är helt enkelt inte kapabla till objektiva uttalande om någon slags assumed 'real universe'; eller 'deep reality' underliggande detta universum eller en slags 'true reality' bortom oss själva!


"The eyes with which you look actually shape what you see! The entire universe is a quantum object. ": Quantum Psychology!  

By the very act of watching, the observer affects the observed reality! 

Nya insikter om Quantum Psychology; 

You are not a truth seeker on a quest to reveal the nature of reality. You are here to create the nature of your reality through the realization of your personal truth. If you wish to call anything truth, then call yourself truth. You are truth. The perception of all qualities—including truth—is therefore always relative to where you are standing. Do not be afraid to demonstrate the evolution of your own understanding of truth. Truth can only ever be personal and is constantly changing  - Spiritual truth has to be subjective and personal. Truth is not some Holy Grail; your personal truth is no more valid or “right” than anyone else’s.  

I choose to continually evolve and transform my personal concept of truth, and thereby my experience of self and reality. QUANTUM PSYCHOLOGY!

--

Quantum Psychology och HOLOSOPHY är högst förenligt! 

Vetenskaplig sanning är begränsad till observationen av de fysiska av de fysiska och är förmedlat i absoluta uttalanden. Det har lite att erbjuda utforskare av 'consciousness'

Men Holosophy och Slow School säger att det går att förena vetenskap och spirituality;

We are internally related to everything, not [just] externally related. Consciousness is an internal relationship to the whole, we take in the whole, and we act toward the whole. In some sense man is a microcosm of the universe; therefore what man is, is a clue to the universe. We are enfolded in the universe. Individuality is only possible if it unfolds from wholeness”  - David Bohm - A True Scientist

Holosophy ; Denna nya 'consciousness' vet inte sanning som singulär - det är Allt som sanning. Detta är födelsen av multi-perspektivet, där du upplever livet från perspektivet av de många, men även från dig själv! Du är intentionen av all 'consciousness' till att uppleva ditt 'consciousness' - precis som det är i nuet! The spiritual plane is here and now. Det är inom oss! Slow School vill lära dig detta!
Kommentarer
* E-mailadressen publiceras inte på hemsidan.