08 Jun
08Jun

'Your story' kan ses som en cirkel av 'beingness' utsträckt runt omkring dig. Inuti cirkeln är de typer av upplevelser som passar in i din 'story' - idén av vem och vad du är. Det du vet dig själv att vara.

Våra 'stories' har sitt egna 'consciousness' och det 'consciousness' agerar till att bevara och beskydda sig självt. Din 'story' är medlet som formar känslan av din upplevelse av livet/self/reality.

Du är en skulptur, skulpterande upplevelsen av dig själv. Din 'story' är skulpturen som du väljer att uppenbara 'from whitin a state of infinite probability'. Det är realisationen av både friheten av din ’story’ och friheten från din ’story’. Din 'story' är din själv-definition. Det du väljer till att identifiera dig själv med.

Din 'story' bara inte avgör vad du presenterar för världen; det kartlägger hur du upplever världen. När du tittar ut i världen, du tittar genom ögonen av din 'story'.

Du uttrycker din individualitet som en 'story'. Du är valet till att bli ett själv-identifierat du! Du väljer din 'story' och din verklighet. Du är skaparen av dig själv och din verklighet. YOU ARE THE CREATOR!

Att komma till insikt av detta perspektiv där livet är en ständigt utvecklande 'story' som konstant skapar sig själv är sann Slow School! The Never-Ending Story!

Detta är du helt trygg i - det är som att du är i en film som du samtidig regisserar och tittar på. YOU ARE SAFE!

Holosophy!

Detta blogginlägg har inspirerats av gnostikern/mystic Story Waters

"The human species thinks in metaphors and learns through stories." --Mary Catherine Bateson

"Those who tell the stories rule the world." -- Hopi American Indian proverb

"Stories are a communal currency of humanity." --Tahir Shah 

"There is no story that you cannot be. You are free to be whatever it is you wish to be. You are an infinitely free UNFOLDING STORY " - Story Waters 

Kommentarer
* E-mailadressen publiceras inte på hemsidan.