21 Sep
21Sep

'Wholeness' är en komples fråga då det involverar allt som gör oss människa; 'mind', kropp, själ, känslor och relationer. Psykologisk integration! Det verkar som vi alla har en djup längtan för 'wholeness' och Slow School/Holosophy vill behandla denna fråga;

Mental 'wholeness' är en process - en resa i att tag sig an 'the shit' i våra liv och förvandla det på nya sätt genom att växa som individ.

Ingen av oss är förmodligen helt och hållet 'whole' och kan nog aldrig leva upp till detta ideal fullt ut - men det är något vi ideligen kan sträva efter för att skapa utrymme till att bli mer 'whole'. Att hitta en psykologisk balans i livet. 

Men vad är egentligen 'the connection' emellan mental hälsa och spirituality? 

En studie visar att folk med 'spiritual belief system' är mindre deprimerad, mindre ångestfulla och bättre på att att hantera stressfulla och traumatiska händelser. Men 'spirituality' är ett svårt koncept att studera vetenskapligt ska sägas - då det är högst subjektivt om hur man definierar sin spiritualitet - allt från att vara en bedrövad syndare som lider till att känna harmoni i sig själv och till omvärlden.

Psykologen Carl Jung sa att begäret av alkohol var egentligen en 'spiritual thirst of our being for wholeness'.


Faktum är att 'wholeness' är själva kärnan av 'the spirituell path'. Att uppleva 'the cosmic wonder of wholeness'. Carl Jung kallade denna process för individuation - en teori av 'wholeness' som beskriver den interna kraften som driver mänskligt utvecklande. Jung identifierade den medfödda driften till vår egen 'wholeness' existerande som en hög prioritet - som en 'ärvd' drivkraft som är universal - en av det mänskliga 'blueprint'. Den centrala arketypen av den mänskliga 'själen' som uttrycker 'psychic wholeness'; totaliteten av den mänskliga personligheten. Jungiansk psykologi erbjuder möjligheten av att utveckla en personlig spiritualitet som inte är beroende av någon dogma eller doktriner.

 

Slow School summerar;

Det finns en naturlig önskan att kännas 'whole' - då 'wholeness' är känslan för ditt 'infinte-self'. På grund av denna önskan för fullständighet - är att 'heala' dina 'själsliga sår' är att beträda 'the conscious realization of your wholeness'. Alla sår kan påbörjas att healas i resan till 'wholeness'

Inuti ett sår finns en del av din 'beingness' som söker att bli 'whole' igen - på samma vis som du söker din egna fullständiga 'wholeness'. Sovereignty är att veta att du är 'whole'. Eller i alla fall försöka att bemöta det. Det ska sägas att vår mänskliga resa till spiritual 'wholeness' är en väg av stor glädje - även om det inkluderar många utmaningar. En Holosophy och Slow School utmaning! Holosophy av yttersta vikt! Holo betyder trots allt 'whole' på grekiska! Att vila i denna Holosophy kan resultera i uppfyllelse och ’wholeness’.

'What we want is the journey of remembering that we are already whole. We want the remembering of wholeness - which is a journey - more than the actual experience of wholeness'- Story Waters 


Carl Gustav Jung’s revolutionary views of the human mind are in perfect agreement with the discoveries of Quantum Physics. This cosmic connection means that the human mind is a mystical mind  - NCBI

--

HOLOSOPHY DELUXE:

Att realisera dig själv som 'the creator of your reality' är något som du måste själv bestämma för dig själv; du måste välja till att uppvakna då det inte kan påtvingas på dig genom någon typ av övertygelse eller bevis. Självansvar är nödvändigt för att veta att du är själv 'the creator of your own reality'. Du är 'the creator'. Du är fri till att personligt skapa vad som helst. Du är det som väljer! Du väljer själv om du vill bli WHOLE. Det är till en fördel om du väljer att bli WHOLE innan du realiserar sådana här typer av saker. Om du inte vill uppleva realisationen av din 'eternal nature' - så kan inget göra så att du realiserar det. Varken wholeness eller ditt 'Godhood'. Din själv-definition är ett val du gör i varje ögonblick. Men kom ihåg; det finns inget test eller 'mission'; det finns bara valet om vad att bli; inklusive att vara WHOLE! Ge dig själv chansen att bli WHOLE i detta liv med glädje; det är något jag varmt rekommenderar// TegedaoWe are each eternal-consciousness (God) God is neither external nor internal. God is everything, everywhere. God is HOLO-graphic, with each aspect containing a complete imprint of the whole. God is 'All-That-Is. - Story Waters gnostic/mystic

Kommentarer
* E-mailadressen publiceras inte på hemsidan.