28 Oct
28Oct

Suez Krisen börjad 19 1956. En invasion av Egypten från Israel, United Kingdom och Frankrike. Målet var att återta Västerländsk kontroll av Suez-Kanalen och förflytta den Egyptiska Presidenten Gamal Abdel Nasser från makten- Suez Kanalen är en större kanal mellan Medelhavet och Röda havet som gör det möjligt för fartyg att färdas mellan Europa och Asien utan att behöva segla runt Afrika - en kortare resa genom att undvika 'the South Atlantic' och 'Southern Indian Oceans'.

Suez-kanalen byggdes mellan 1859 och 1865 under det osmanska rikets styre av Suez Canal Company. Bolaget bildades 1858 av den franska diplomaten Ferdinand de Lesseps som var stationerad i Egypten. Kanalen är 165 kilometer lång.


Men USA och Sovejtunionen tvingade Storbritannien, Frankrike och Israel att släppa taget av Suez-kanalen. Att helt enkelt dra sig tillbaka efter påtryckningar från de båda supermakterna - detta event var ett väsentligt sådant under kalla kriget från de båda stormakterna. Men hur detta samarbete egentligen gick till ska vi nu vända oss till; i form av Third Echelon; en topphemlig 'intelligence branch' av National Security Agency (NSA) som etablerades 1955 - för att vara i fronten av den Amerikanska information-krigsföringen. Third Echelons främsta initiativ var det så kallade Splinter Cell programmet - där ensamma operatörer/agenter kallad Splinter Cell's arbetar i det tysta i känsliga områden runt om i världen; till exempel i form av Suez-krisen. Till skillnad från CIA's operatörer - Splinter Cell's agent-identiteter hölls hemligt även från andra 'agencies' i USA. Ett nätverk som kom till att bli vital till USA's affärer under kalla kriget.

Det finns ett så kallat 'Splinter Cell Program' som producerar högst tränade operatörer som det ultimata 'intelligence' samlar kraften - genom hjälp av ett teknologiskt team för att hämta information genom traditionella 'espionage techniquez'. Agenten Sam Fisher var den första personen utvald för att utföra detta program - som blev utplacerad till områden betraktad som känsliga eller för riskabla till traditionella 'agencies' som CIA eller Standard Special Forces. Dessa Splinter Cell-agenter analyserade och fick tillträde till vital information för säkerheten av USA. Third Echelon ingrep när intelligens ansåg kritisk för nationens säkerhet och som inte kunde erhållas på traditionella vis.Splinter Cells är givna 'the Fifht Freedom' - tillåtandes dem att fullfölja operationer 'by any means necessary'- Amerikanska elit-soldater bäst utrustad och tränad för 'covert operatives' - utsända ensamma till politisk känsliga områden över allt i världen för att samla intelligens; inkluderat Sam Fischers uppdrag för att behandla Suez Krisen och skipa rättvisa till Suez-Kanalen!

--

Från 1967 till 1975 - femton skepp och deras besättning blev instängda i Suez Kanalen efter 'the Six Day War' emellan Israel och Egypten. Deras femton skepp seglade norr igenom Suez Kanalen medans kriget bröt ut. Kanalen förblev stängd i åtta år. Dessa strandade skepp fick smeknamnet 'the Yellow Fleet' efter öken-sanden som täcktes över dem. Skeppen tillhörde åtta länder; Storbritannien, USA, Polen, Bulgarien och Tjeckoslovakien. 


Men hör och häpna; Splinter Cell agenten Sam Fisher befinner sig på en av dessa båtar för att reda ut denna situationen - på närmare bestämt MS Vippon - ett svenskt skepp tillhörande Svenska Ostasiatiska Kompaniet där Arthur Bjuréus är kapten.

Splinter Cell Agenten Sam Fisher befinner sig i lastutrymmet på båten - hur han hamnade där är dock en annan femma. Men man kan säga att han är här på uppdrag från Third Echelon! Han har på sig Mark V Tactical Suit - en uniform given till Splinter Cells av Third Echelon för 'covert operationer'. Påminner om en svart 'skin tight' dykare utrustning. Ett headset är också inkluderat som skänker 'night vision' och 'thermal vision'.

I lastutrymmet på båten i Suez-Kanalen innan uppdraget mediterade Sam Fischer; Jag är en soldat. Jag har tjänat mitt land i 20 år. Men blir jag tillfångatagen eller dödad. Vet jag att ingen kommer rädda mig. Jag kommer inte ens få en begravning. På grund av nationen jag beskyddar kan aldrig medge att jag existerar. Så min död kommer bli ignorerad - mina ben kommer bli ej avhämtad. Jag vet inte om den dagen kommer komma - men jag vet inte att det inte kan bli idag. Jag är osynlig. Jag är obarmhärtig. Jag är Sam Fisher. Jag är en...SPLINTER CELL!Det ska sägas att Third Echelon är en anti-terrorist grupp. Sam Fisher - ska nu här i Suez kanalen infiltrera dem förmodade terrorister som verkligen ligger bakom The Six Days War i dessa trakter. En operation vars början tar vid i en av båtarna som blivit instängda inne i Suez-kanalen. Pass på!

--

The Six Days War effektivt sådde frön för nedgången av Arab nationalism, tillväxten av Islamsk extremism och animositeten emellan Judar och Palestiner. Förändrade den politiska och fysiska landskapet av Mellan Östern helt enkelt. Båtarna i Suez kanalen blev fångade i korselden som bröt loss emellan Israel och blocket format av Egypten, Syrien och Jordanien. När båtarna till Yellow Fleet nådde det södra slutet av kanalen - blev folket på båtarna informerade att krig hade brutit ut emellan Israel och Arab-länderna. Splinter Cell-agenten befann sig på en av dessa båtar när han fick reda på detta - länderna som skeppen tillhörde kunde inte nå en överenskommelse med Egypten och Israel för att tillåta båtarna att sega vidare genom Suez Kanalen; något som Splinter Cell Agenten Sam Fisher sannerligen ska ändra på!Som har en stor arsenal av vapen tillförfogande. Till exempel i form av SC-IS Rifle - ett effektivt långdistansvapen för 'cover operations'. Byggt unikt och idealt för lång-distans 'sniping. Frag och Gas Granater är högst användbara; men framför allt EMP Granater (ElectroMagneticPulse) - en apparat som producerar en rundstrålande, elektromagnetisk energi som stör all elektriska kretsar inom dess effektiva radie. EMP-granaten inaktiverar ljus, kameror, datorer och all annan typ av elektronisk utrustning.

Sam Fisher presenterade sig för besättningen tillhörande Yellow Fleet - skeppen strandsatta i Suez-kanalen;' Jag ska ta er igenom Suez-kanalen. Sätt fart på båtarna så ska jag kasta en drös av EMP-granater längs strandbältet av kanalen. Som förbinder Medelhavet till Röda Havet som ni alla vet,' sa Sam FisherThe Yellow Fleet sattes i rörelse medans Sam kastade EMP-granater allt eftersom för att bryta loss 'the Blocks' i trakterna så att deras vapen slutade att fungera. Planen blev lyckad - inom kort tid var Yellow Fleet ute ur Suez-kanalen och i säker mark i Medelhavet.

Faktum är att USA övervägde ett förslag till att släppa 520 atombomber för att skapa sig en attraktiv vattenväg till Suez kanalen genom Israel under 60-talet.

--

Jodå, Sam Fisher och Third Echelon's uppgift att hålla vakt över en alltmer farlig och instabil värld - till exempel att lösa Suez Yellow Fleet krisen är sann Holosophy. Ett topphemlig undergren inom de diverse intelligens avdelningarna av National Security Agency (NSA)! Splinter Cell aktiverad! Splinter Cell Holosophy!

"Our intelligence agencies will continue to gather information about the intentions of governments - as opposed to ordinary citizens - around the world, in the same way that the intelligence services of every other nation does. We will not apologize simply because our services may be more effective." - Barack Obama

Kommentarer
* E-mailadressen publiceras inte på hemsidan.