07 Jun
07Jun

Astronomi är världens äldsta 'science' och dess upptäckter, framsteg och teknologiska utveckling berättar en anmärkningsvärd lockande historia om vårt universum - och oss själva. 'The Heroes of Astronomy' konstant 'push forward' till att sträva efter nya upptäckter, testa nya teorier, och göra banbrytande teknologiska framsteg som formar vår förmåga till att observera och tolka 'the cosmos'; Great Heroes and Discoveries of Astronomy erbjuder också ett unikt perspektiv till att förstå ibland överväldiga koncept i kosmologi och 'science'.

En sådan hjälte med ett överväldigande koncept är den amerikanska astronomen Frank Donald Drake, född 28 maj 1930 i Chicago. Drake är medlem i National Academy of Sciences och för närvarande delaktig i 'The Carls Sagan Center for the study of life in the universe'. Han är mest känd för skapandet av Drakes 'equation'; en hypotetisk ekvation som skapades av Frank Drake 1961 för att uppskatta antalet högteknologiska civilisationer i vår hemmagalax Vintergatan vid en given tidpunkt; Ekvationen är helt enkelt ett försök till att sammanfatta alla de variabler som är relevant till att etablera antalet intelligenta civilisationer som existerat i Vintergatan galaxen och vilka som har ’broadcasting’ radio signaler – att estimera hur många kommunikativa civilisationer det finns i vår galax. Hur många ’alien societis’ existerar och är möjliga att upptäcka? Om ’sentient’ livsformer utvecklar, verkar det oundvikligt att dem kommer göra framsteg till en teknologisk nivå där dem ’broadcasts’ signaler av sin existens ut i Galaxen. Extraterrestrial Civilizations!

SETI (search for extraterrestiral intelligence) är ett vetenskapligt sökande efter utomjordiskt intelligent liv också skapad Frank Drake. Men hans livsprojekt är ända trots allt hans ekvation som lyder följande;

Hur många stjärnor som årligen föds i Vintergatan.

Hur stor andel av stjärnorna som har planetsystem.

Hur många planeter av samma typ som jorden det finns i genomsnitt i ett planetsystem.

Den andel planeter där livet av samma typ av jorden där det föds liv.

Den andel planeter där där livet utvecklar sig och blir intelligent.

Den andel planeter där det intelligenta uppnår en hög teknologisk nivå. 

Den teknologiska civilisationen genomsnittliga livslängd i år.

Antalet utvecklade civilisationer i Vintergatan i varje ögonblick.

THE DRAKE EQUATION!

Frank Donald Drake; sann astronom och 'astrophysicist' som övervägde möjligheten av att liv existerade på andra planeter som åtta-åring! 

Så småningom blev han en radio-astronom och till sist utvecklade Drake Ekvationen år 1961! En sann sökare av Extraterrestrial Life i vår galax Vintergatan som vi potentiellt kan upptäcka! Ska sägas, under 1950-talet, då Frank Drake var radio-astronom - konceptet att använda radio-astronomi för att söka efter signaler med utomjordiskt ursprung började bli brett accepterat inom ’the scientific community’. Radio-astronomi! 

Drakes ekvation är en av de mest omtalade i 'the history of science' och tåls att brytas ner;

N = R*fpneflfifcL. - 

N of technically advanced civilizations in the Milky Way Galaxy as a function of other astronomical, biological, and psychological factors.

The factor R* is the mean rate of star formation in the Galaxy; 

fp the fraction of stars with planetary systems; 

ne the number of planets in such systems that are ecologically suitable for the origin of life; 

fl the fraction of such planets on which life in fact develops; 

fi the fraction of such planets on which life evolves to an intelligent form; 

fc the fraction of such worlds in which the intelligent life form invents high technology capable at least of interstellar radio communication; 

and L, the average lifetime of such advanced civilizations.  

Men kan det vara så att Frank Drake med sin ekvation letar på fel hål!? Det finns även den så kallade Interdimensionell Hypothesis - en idé av vissa Ufologister som säger att UFO'n och dess utomjordingar involverar andra 'realities' eller 'dimensions' som samexisterar separat jämsides vår egen! Till exempel UFO's uppenbara förmåga att dyka upp och försvinna från syn och radar; de går in och lämnar vår dimension!

Både Drakes ekvation och IDH (Interdimensionell Hypothesis) är sann Holosophy och börs ha i åtanke!

Eller är det ännu konstigare!? IDH (Interdimensionell Hypothesis) framhäver också det faktum att UFO's som många till synes ser överallt uppe i skyn runt om i världen kan rentav vara oss själva! En framtida version av oss som har 'mastered the landscape of time and space' i en högst avancerad teknologisk civilisation som kan böja tid och rum!? IDH -  En intressant hypotes i alla fall men högst osannolikt!

DRAKES EQUATION- Holosophy!

Kommentarer
* E-mailadressen publiceras inte på hemsidan.