25 Mar
25Mar

"God" is neither external nor internal. God is everything, everywhere. God is Holographic, with each aspect containing a complete imprint of the whole. God is All-that-Is' - Story Waters -  gnostic/mystic

Att förstå hur 'Gud' och 'consciousness' är det samma är att förstå att de båda beskriver All-That-Is. I du, Gud är en person. I ett träd, Gud är ett träd. I en flod, Gud är en flod. Hela universum är ett 'holographically interlinked network of energy and information, organically whole'.

Vi är alla olika 'points of view' av oss själva, inom vår egna holografiska själv-reflektion. Vi är alla som droppar 'on the cobweb of reality' reflekterande varandra.

Vi är som vågor i havet, varje våg med en unik karaktär och kvalitet på ytan, men 'deep down' är vi evigt 'connected' till varandra och till havet som helhet.

Exempel av dessa holografiska fraktaler är överallt i naturen. Dem kan bli hittade i mönstren av träd, grenar och ormbunkar, där varje del framträder som en mindre bild av helheten. Fraktaler finns i gren-lika mönster i flodsystem, blixtrar, och blod-kärl. I snöflingor, snäckskal, kristaller och bergs-kedjor. Vi kan även se den holografiska och fraktal-likna naturen av verkligheten i strukturen av självaste Universum, när 'clusters of galaxer' och mörk materia påminner om neuroner i vår hjärna, 'the mycelium nätverk av fungi, dessutom nätverket av människoskapade Internet!

Livet är helt enkelt ett hologram. The Mind upplever 'presence' i vår holografiska existens!

Vi är alla ett själv-utvecklande selektivt fokus av The Holographic Self på sig självt, uppfattad genom spektrumet av mångfald. I fokuserande på den unika upplevelsen reflekterad genom mångfald, The Holographic Self beträder en ändlös potential för upplevelse. Alla har jämlik tillgång till denna ändlösa potential!

Spektrumet av mångfald har fött oss in i en 'infinite collective experience'. Som ett kollektiv existerar vi i relation till varandra genom mångfalden av potential i The Holographic Self. Du är inom ett 'playground of self-discovery'. Du skapar genom att göra valet av 'the infinte potentials' som omger dig, som du vill uppenbara och mottaga! Kosmos som hologram!

Känn The Holographic Self inom alla genom att känna det som förbinder allt. Lev i vetandet av den harmonin! Som individ och i det kollektiva!

För att sammanfatta; The Holographic Self refererar till den unifierande stadiet av all 'consciousness'. Det är allt i tillvaron. Vad som helst som kan föreställas, uppfattas eller uttänkt, är i förbindelse med det The Holographic Self. Alla stadium av 'consciousness' - de många individerna och kombinationen av de kollektiva som formas - är The Holographic Self. Du är här till att uppleva en unik reflektion av The Holographic Self i en 'individuated' form! Och vet ni va, alla är delaktiga och duktiga på detta! Pass på! 

Holosophy!Kommentarer
* E-mailadressen publiceras inte på hemsidan.