01 Apr
01Apr

Författaren 'Supreme Understanding' vill med sin bok The Science of Self  se 'the beauty in thinking scientifically'Denna bok har inspirerat detta blogginlägg!

Men vad är egentligen 'science'?

'Science is organized knowledge. Wisdom is organized life'- Immanuel Kant

'Science' kommer från det Latinska ordet scientia, betydandes kunskap. Det är både ett substantiv och ett verb.

Som ett verb refererar det till 'organzied methodology of accquaring an objective body of information about different natural phenomens'.

Som ett substantiv, 'science' refererar till den välordnade strukturen av kunskap erhållen genom en strikt 'methodology'. Under denna 'umbrella' av 'science' har du olika kategorier som 'natural, social, cognitive, former och applied 'science', med varje sitt egna specifika fokus.

 'Natual sciences' söker för lagarna som styr den naturliga världen användandes empiriska och 'scientific' metoder. 'Social sciences' använder 'the scientific method' till att studera människor och våra samhällen. Fokusen av 'kognitive sience' är 'the mind'. Vad den gör och hur den funkar. 'Applied science' är vad du får när du tillämpar 'science' till den fysiska världen. 'Formal sciences' (matematik, logik, statistik, teoretisk data-vetenskap) använder formella system till att verifiera och genererar kunskap.

'Science is knowledge and wisdom in tandem. Observation and experiment. Study and experience'- J-Live

'Science' är inte en modern upptäckt eller utövning, inte heller är modern 'science' alltid nödvändigtvis' bättre än den antika. Det finns en tendens att nedvärdera prestationerna och intelligensen av förhistoriska samhällen. Dock hade dem högst sofistikerade modeller av den naturliga världen, speciellt inom astronomi och ekologi.

Den första stora vetenskapliga prestationen av mänskligheten måste vara utvecklandet av 'the scientific method'.

Men vad är egentligen 'the scientific method'?

Den mest förekommande metodiken idag är 'the western scientific method'. Denna metod följer typiskt vis denna generella dispositionen; 

1: Observation

2: Hypotesen

3: Experiment

4: Findings

5: Conclusion

'The Scientific Method' har en lång historia med flertalet bidragsgivare till att definiera processen.

Essentiellt till 'the scientific method' är att all data måste vara empirisk. Empiricism menar helt enkelt att information, eller kunskap, måste erhållas av upplevelse eller observation- Helt enkelt, inget 'superstitious' eller 'spooky' du måste 'acceptera' utan bevis.

Men var har 'the scientific method sitt ursrpung?

Vi hör ofta att grekerna var de första 'scientists'; Pythagoros, Anaximander, Galen, Hippocrates, Herodotus, Socrates och så vidare. Faktum är att all dessa individer studerade i Egypten. Där dem fick sin inspiration.

Något som är lite okänt idag, är att 'Muslim Scholars' hjälpten att forma 'the western scientific method' som vi känner den idag.

Till exempel i 'the 10th-century, Ibn Al Haythan utvecklade modern 'scientific methodology'. Hans process involverade att observera världen, föreslå ett problem, hypothesis-formation, testandes hypotesen genom kontrollerade experiment, analysera resultaten, tolkandes datan och göra slutsatser, sedan publicera upptäckten. Till exempel utvecklade Ibn Al Haythan talteori, analytisk geometri, förhållandet mellan algebra och geometri. Allt under The Islamic Golden Age of Science.

Till sist tog 'the Scientific Revolution' vid. Till exempel i det tidiga 1600-talet, Galilelo var en av de första 'Westernes' erkänd för att sätta upp formella experiment och förklarandes resultaten användandes matematik, men resten av Europa reagerade 'trögt' på hans observationer.

Men så småningom förvandlades allt. En vilja att ifrågasätta tidigare 'held truths' (se kyrkans). Efter denna period; 'Western Science' utvecklades och blev till vad den är idag!

--

'The great book of Nature can only be read only by those who understand and who know the language in which it was written. And this language is mathematics'- Galileo

Nu tänkte jag skriva lite om detta språk som Galileo beskriver. Matematik är trots allt frekvent associerat med 'science'. 

En 'scholar' vid namn D' Arosia föreslår att matematik har kulturellt härstammat sedan människor vandrade på Jorden.

Matematik kan kännetecknas som ett språk av universum. Språket av matematik är den samma oavsett var du befinner dig, China, Chicago eller Pluto!

The Laws of Abstract Mathematics kan användas precist för att beskriva verkliga fenomen var som helst i det synliga Universum.

Matematik är ett mönster användandes för logiska mätningar. Matematik behandlar relationen emellan saker som kan bli uttryckt igenom språket av 'arithmetic numerical relationships'. Genom matematik kan vi nå nya slutsatser i studiet ab struktur, quantity, spatiska relationer och så vidare.

Mönster som kan bli upptäckta igenom matematiska modeller och guider för fenomen i riktiga livet.

Så matematik blir ett medel till att uppnå stor insikt och metod för 'prediction'.

'Physics' behandlar hur materia och energi rör sig genom 'space and time'. Ordet själv kommer från det grekiska ordet menandes Natur. Matematik är språket i vilket 'physics' är skriven i. Så genom sökandes av språket från naturen kan vi uppnå större förståelse av universum.

Så matematik är helt och hållet 'the scientific law of the universe'. Allt faller inom parametern av lagen till matematik. Allt byggs upp och bryts ner via 'physics'. Så allt är i anslutning till 'scriptet' av detta språk. Precis som vilket språk som helst, måste du lära dig 'the fundamentals' så du kan förstå vad som händer. Genom att lära sig språket av matematik, kan du se 'the script' som 'unfolds' i naturen omkring dig. Detta är en stor del strukturen av universum!

Vi vet att allt i naturen växer, utvecklar och även faller i sönder, enligt en 'pretty general set of mathematical laws'. Till exempel 'processen' där vi går från en 'single-celled' organism till komplexa varelser kräver att våra celler att splittra sig. Basic maths of life! Till och med ditt självaste DNA är en matematisk algorithm! Math of nature! Det finns i allt levande.

Matematik är en sådan väsentlig del till strukturen av 'consciousness' att till och med växter, insekter och djur 'knows mathematics'.

Vårt nuvarande universum startade med expansionen av universum från 'the singularity'. The Singularity är punkten i space/time där all materia/energi i universum var 'infinitly dense och 'zero volume'. Matematiskt detta är uttryckt som den första dimensionen som bara en punkt.

Kulturer runt om i världen har använt matematiskt språk (numerals/geometry) till att representera inte bara detta begynnelse stadium (singularity) utan all evolution som kom efter!

Den matematiska 'connection' emellan Gud, människan och Universum!?

Jodå, meditationer om den matematiska kosmologiska konstanten inom universum och människan har varit ett kännetecken av många antika civilisationer!

'There is some mathematical quality in Nature, a quality which the casual observer of Nature would not suspect, but which nevertheless plays an important role in Nature’s scheme.' -  Paul A. M. Dirac

Mathematics is the language in which the gods speak to people.” - Plato

'Men love to wonder, and that is the seed of science'. - Ralph Waldo Emerson

'The greatest discoveries of science have always been those that forced us to rethink our beliefs about the universe and our place in it' - Robert L. Park

'The ideas which these sciences, Geometry, Theoretical Arithmetic and Algebra involve extend to all objects and changes which we observe in the external world; and hence the consideration of mathematical relations forms a large portion of many of the sciences which treat of the phenomena and laws of external nature, as Astronomy, Optics, and Mechanics. Such sciences are hence often termed Mixed Mathematics, the relations of space and number being, in these branches of knowledge, combined with principles collected from special observation; while Geometry, Algebra, and the like subjects, which involve no result of experience, are called Pure Mathematics.' - William Whewell  

Att kombinera att tänka vetenskapligt tillsammans med det matematiska språket av naturen kan ge sann HOLOSOPHY! Jodå, scientists har länge använt matematik för att beskriva 'the physical properties of the universe'. Dock ska sägas, universum är inte helt och hållet bara matematiskt. Men kan bidra till 'the science of Oneness/Holsophy till ett mer sammanhängande porträtt av verkligheten! Pass på!

 

Kommentarer
* E-mailadressen publiceras inte på hemsidan.