26 Mar
26Mar

I varje 'mystical wisdom tradition'; 'nonordinary states of consciousness' har stått som ett essentiellt verktyg för upptäckten varför vi är här och hur vi kan leva ett rikare och mer meningsfullt liv.

För över 40 år, Stanislav Grof har testat och fört fram dessa metoder in till fältet av modern psykologi. Denna grundare av Transpersonal Psychology utforskar 'the hidden depths of the human psyche'. En sann pionjär. Stanislav Grof föddes den första juli 1931 i Prag, Tjeckien. Han studerade medicin och psykiatri där. Dessutom studerade han freudiansk psykoanalys i över sju år. Stanislav har mer än 50 års forskning och klinisk erfarenhet bakom sig.

Termen 'Transpersonal Psychology' myntades 1969, mycket tack vare Stanislav Grof. Han har bott i USA sedan 60-talet. Han är även en av de tidigaste forskarna av psykedelisk terapi. Grof anmälde sig frivilligt till en LSD-studie utförd av första medicinska fakulteten vid Karlsuniversitetet i Prag. Detta var hans första erfarenhet av denna drog. Därefter började han studera en rad olika substanser och deras effekter på hjärnan. Tillsammans med andra forskare studerade han psilocybin, LSD och mescalin i en grupp på 40 personer. Grof ägnade efter detta 20 år åt att utföra psykoterapi med hjälp av psykedeliska droger i Prag och i USA.a

Allt för att studera 'altered states of consciousness' i en metod för healing inspirerad av den eviga  önskan av mänskligheten för 'wholeness' och en bestående grepp av verkligheten. Naturen av 'human consciousness' och perception.

En metod som sätter igång en inre resan och sekventiell process av psychospiritual 'death and rebirth', guidad av den extraordinära själv-healande intelligensen och kapaciteten av 'the psyche'.

Stan the Godfather av LSD även kallad, menar att denna substans, LSD, tillåter en snabb och direkt tillgång till djupet av vårt 'unconsciousness'. Tillgång till den så kallade Transpersonala dimensionen. Vilket inkluderar ett brett register av upplevelser som 'transcends' vår sedvanliga begränsade identifikation med vårt 'ego'; förbindande oss med livet som helhet/oneness och direkt upplevelse med spirituella dimensioner av 'consciousness'. Visandes att vårt 'individuella consciousness' är en del av ett mycket bredare 'consciousness' som består av All-That-Is. En inre utforskning av kosmos inombords! TRANSPERSONAL!

Stanislav Grof visar på detta vis att det är 'rätt' att se spiritualitet som en del av vårt psyke.

För att sammanfatta; Grof kombinerar en radikal öppenhet till mysteriet av 'the pysche' och har tillit till den healande kraften av 'the unconsciousness' med en vilja att utforska och hjälpa andra att utforska ett häpnadsväckande mönster av icke-ordinära 'states of consciousness'.! En sann pionjär i Transpersonal Psychology!

Han har skrivit böcker som Beyond the Brain : LSD Psychotherapy, The Cosmic Game; Pyschology of The Future, The Ultimate Journey, When the Imposible Happens, Healing Our Deepest Wounds, Modern Consciousness Research and the Understanding of Art; The Stormy Search for the Self; Spiritual Emergency, Holotropic Breathwork!

Ska sägas Grofs huvudsakliga syfte är att utveckla nya metoder för behandling av olika typer av trauman, depressioner, alkoholism, drogmissbruk och psykiska störningar. Alternativa metoder! Nya terapiformer som har skapat en ny förståelse, tolerans och behandling av existentiella, psykiska kriser. Allt genomfört i den största av försiktighet ska sägas! Allt sker inom en 'controlled setting'. En kombination av micro-dosing och traditionell psychotherapy, även kallad 'psycholytic therapy' är vanligt. Detta kan hjälpa patienter processa och trigga rädslor, ångest, istället för att undertrycka dem, vilket kan leda till viktiga genombrott och realisationer. En 'psychedelic therapy session' på detta vis kan motsvara år eller även årtionden av vanlig terapi. En 'psycholytic therapy' session kan leda till den mest meningsfulla och 'spirituella' upplevelse. Dessa sessioner kan bara bli genomförda i 'clinical research settings' för diagnoser som depression, ångest och beroende. Att ta en micro-dosing av LSD på detta vis kan ge genombrott i form av 'non-ordinary states of conciousness' och framkalla healing och transformerande! Allt enligt Stanislav Grof's vision om Transpersonal Psychology! The Cartography of The Psyche!

“I realized people were not having LSD experiences; they were having experiences of themselves. But they were coming from depths that psychoanalysis didn’t know anything about.” — Stanislav Grof  

HOLOSOPHY!


Kommentarer
* E-mailadressen publiceras inte på hemsidan.